The Ethnobotanical Usage of Some East Anatolian (Turkey) Allium L. Species

Mehmet FIRAT

Abstract


The materials of this study comprise the plants collected from 1999-2014, from the cities: Ağrı, Bitlis, Hakkâri, Muş, Tunceli and Van in B10, B9, B8, B7, C10, C9 squares according to grid square system in Flora of Turkey. Most commonly used Allium species in the region are: Allium akaka S. G. Gmel. Ex Schult. & Schult. f., Allium atroviolaceum Boiss., Allium aucheri Boiss., Allium calocephalum Wendelbo, Allium kharputense Freyn & Sint., Allium noeanum Reut. ex Regel, Allium pseudoampeloprasum Miscz. ex Grossh., Allium rhetoreanum Nab., Allium schoenoprasum L., Allium shatakiense Rech. f., Allium shirnakiense L.Behçet & Rüstemoğlu, Allium szovitsii Regel, Allium tuncelianum (Kolman) Özhatay, B. Mathew & Şiraneci, Allium vineale L.. Local women collect these species from natural habitats for their own needs and to sell at certain public markets to make contribution to the family budget. Green leaves from fresh plants and the bulbs after the completion of the maturity stage are collected and consumed. Beside daily edible use, fresh leaves of Allium species are the main participant of the famous “herby cheese”. Dried leaves are cooked in various meals in winter time. A. tuncelianum is planted in Tunceli and marketed. A. rhetoreanum is planted in gardens in Hakkâri, its fresh leaves are daily consumed as vegetable. In this study 14 species of the genus Allium was given with images in their natural habitats, also images of the collection, drying and marketing processes were given.

Full Text:

PDF

References


Cotton, C.M. (1996) Ethnobotany Principles and Applications, John WIiley & Sons, Chichester, 424p.

Ertuğ, F. (2004a) Etnobotanik Çalışmaları ve Türkiye’de Yeni Açılımlar, Kepikeç, 18: 181-187.

Özhatay, N. Koyuncu, M. Atay, S. & Byfıeld, A. (1997) Türkiye’nin Doğal Tıbbi Bitkilerinin Ticareti

Hakkında Bir Çalışma, Doğal Hayatı Koruma Derneği, İstanbul.

Asil, E. & Sar, S. (1984) Mezopotamya Uygarlıklarında Eczacılık. Ankara Eczacı Odası Bülteni; 6 (3):74–77.

Baytop, T. (1999) Türkiye’ de Bitkilerle Tedavi; Geçmiste ve Bugün, Nobel Tıp Kitapevleri Ltd. Sti, İstanbul,

p.

Güner, A. Aslan, S. Ekim, T. Vural, M. Babaç, M.T. (eds.) (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı

Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.

Ekim, T. Koyuncu, M. Vural, M. Duman, H. Aytaç, Z. & Adıgüzel N. (2000) Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı

Yayın no: 18, Ankara

Sezik, E. (1991) Türkiye’de Halk İlacı Araştırmaları ve Önemi, IX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri

Toplantısı Bildiriler, 16-19 Mayıs 1991, Eskisehir.

Vural, M. Karavelioğulları, F. A. & Polat, H. (1997) Çiçekdağı (Kırşehir) ve Çevresinin Etnobotanik

Özellikleri, OT Sistematik Botanik Dergisi, 4 (1):117–124.

Frıtsch, R.M. Blattner, F.R. Gurushidze, M. (2010). New classification of Allium L. subg.

Melanocrommyum (Webb & Berthel) Rouy (Alliaceae) based on molecular and morphological

characters. Phyton 49: 145-220.

Pavlovıc, N. Zdravkovic, J. Cvikic, D. Stenovic, D. (2003). Genetic divergence of cultivated ecotypes of

spring garlic within the territory of Yugoslavia. Düzyaman E., Tüzel Y. (eds.). Proc. IS on Sust. Use of Plant

Biodiv. Acta Hort 598. ISHS.

Günay, A. (1983). Sebzecilik. Cilt II. Çağ Matbaası, Ankara, s. 243.

Özçelik, H. (1992) On The Herbal Cheese From East Anatolia (Turkey), Journal of Economic Botany, New

York Botanical Garden, Bronx, NY 10458.

Öztürk, A. Öztürk, S. & Kartal, S. (2000) Van Otlu Peynirlerine Katılan Bitkilerin Özellikleri ve

Kullanılısları, OT Sistematik Botanik Dergisi, 7 (2):167-179.

Tuzlacı, E. & Yazıcıoğlu, A. (1996) “Folk Medicinal of Trabzon (Turkey)” Fıtoterapia, 67 (4) 307-318.

Keskin, M. & Alpınar, K. (2002) Kışlak (Yayladağı/Hatay) Hakkında Etnobotanik Bir Araştırma, OT

Sistematik Botanik Dergisi 9 (2); 91-100.

Ertuğ, F. (2003) Bodrum Mutfağında “ OT KÜLTÜRÜ”: I, Yenen Doğal Otlar, Türk Mutfak Kültürü

Üzerine Araştırmalar, 10: 49–70.

Ertuğ, F. (2004b) Wild Edible Plants of Bodrum Area (Muğla, Turkey), Turkish Journal of Botany 28: 161-

Arık, M. (2003) Korkut (Muş) İlçesi ve Köylerinin Faydalı Bitkileri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen

Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, (Yüksek Lisans Tezi)113s. 208

Mart, S. (2006) Bahçe ve Hasanbeyli (Osmaniye) Halkın Kullandığı Doğal Bitkilerin Etnobotanik

Yönden Araştırılması Çukurova Üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, (Yüksek

Lisans Tezi) 70s.

Koyuncu, O. (2005) Geyve (Sakarya) Floristik Ve Etnobotanik Açıdan İncelenmesi Eskişehir Osmangazi

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı (Doktora Tezi) 253s. 214

Karaca, A. (2008) Aydın Yöresinde Bal Arılarının (Apis mellifera L. ) Yararlanabileceği Bitkiler Ve

Bazı Özellikleri, ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(2):39-66

Gümüş, İ. (1994) Ağrı Yöresinde Yetişen Bazı Faydalı Bitkilerin Yerel Adları ve Kullanışları. Turkish

Journal of Botany. (18), 107-112.

Koçyiğit, M. (2005) Yalova İlinde Etnobotanik Bir Araştırma İstanbul Üni. Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Farmasötik Botanik Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi) 176s.

Fırat, M. (2013) Ferhenga Navên Riwekên Bi Kurdî / Kürtçe Bitki AdlarıSözlüğü / Dictionary of

Plant Names in Kurdish. Ankara: Kalkan Ofset.

Davis, P. H. (1984) Flora of Turkey and East Aegean Islands. Vol. 8. Edinburgh

University Press. Edinburgh.

Davis, P. H. Mill, R. R. & Tan, K. (1988) Flora of Turkey and The East Aegean lslands, Vol: 105,

Suplement I, Edinburgh Universty Press, Edinburgh.

Güner, A. Özhatay, N. Ekim, T. & Baser, K.H.C. (eds.) (2000) Flora of Turkey and East Eagen Islands,

vol. 11, ( Suplement 2) Edinburgh University Pres, Edinburgh.