Keneler ve kenelerle taşınan hastalıklar

Nazir Dumanli, Kursat Altay, Munir Aktas

Abstract


Bu derlemede kenelerin sistemdeki yeri, genel morfolojik ve biyolojik özellikleri, beslenme, kene-konak-patojen ilişkileri, vektörlük (Mekanik ve Biyolojik nakil), arthropodların patojenlerle enfeksiyonu, hastalık etkenlerinin vektörlerden omurgalı konaklara nakli ve kenelerle taşınan önemli hastalıklar üzerinde durulmuştur.

Keywords


kene, kenelerle nakledilen hastalıklar,

Full Text:

PDF

References


Dumanlı, N. (1987). Keneler, meydana getirdikleri zararlar ve savaş yolları. Elazığ Bölgesi Vet Hek Odası Derg, 2(2-3), 22-28.

Göksu, K., Tüzer, E. (1981). Kenelerin ve neden oldukları hastalıkların önemi. İstanbul Üniv Vet Fak Derg, 7(1), 69-113.

Karaer, Z., Yukarı, B.A., Aydın, L. (1997). Türkiye keneleri ve vektörlükleri. Parazitolojide Artropod Hastalıkları ve Vektörler, Edr., Özcel, M.A., Daldal, N., 363-433, Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No: 13, İzmir.

Minjauw, B., McLeod, A. (2003). Tick-borne diseases and poverty. The impact of ticks and tickborne diseases on the livelihood of small-scale and marginal livestock owners in India and eastern and southern Africa. Research report, DFID Animal Health Programme, Centre for Tropical Veterinary Medicine, University of Edinburgh, UK.

Uilenberg, G. (1992). Veterinary significance of ticks and tick-borne diseases. Tick Vector Biology. Medical and Veterinary Aspects, Eds., Fivaz, B., Petney, T., Horak, I., 23-35, Springer- Verlag Berlin Heidelberg.

Barker, S.C., Murrell, A. (2008). Systematics and evolution of ticks with list of valid genus and species names. Ticks, Biology, Disease and Kontrol, Eds., Bowman, A.S., Nuttall, P., 1-39, Cambrige University Pres, Cambrige, UK.

Camicas, J.L., Hervy, J.P., Adam, F., Morel, P.C. (1998). The ticks of the world (Acarida, Ixodida), nomenclature, described stages, hosts, Distribution. Orstom Editions, Paris.

Horak, I.G., Camicas, J.L., Keirans, J.E. (2002). The Argasidae, Ixodidae and Nuttalliellidae (Acari: Ixodidae): a world list of valid tick names. Exp Appl Acarol, 28, 27-54.

Keirans, J.E. (1992). Systematics of the Ixodida (Argasidae, Ixodidae, Nuttalliellidae): an overview and some problems. Tick Vector Biology: Medical and Veterinary Aspects, Ed., Fivay, B., 1-21, Springer Verlag, Berlin, Germany.

Keirans, J.E., Robbins, R.G. (1999). A world checklist of genera, subgenera, and species of ticks (Acari: Ixodida) published from 1973-1997. J Vector Ecol, 24, 115-129.

Walker, J.B., Keirans, J.E., Horak, I.G. (2000). The genus Rhipicephalus (Acari, Ixodidae): A guide to Brown ticks of the world. Cambrige University Pres, Cambrige, UK.

Aktaş, M. (2015). Ixodida (Keneler). Arthropodoloji, Edr, Karaer, Z., Dumanlı, N., 67-82, Medisan.

Capinera, J.L. (2008). Encyclopedia of arthropodology, 3775-3804, Springer Science + Busines Media BV.

Nicholson, W., Sonenshine, D.E., Lane, R.S., Uilenberg, G. (2009). Ticks (Ixodida). Medical and Veterinary Entomology, Eds., Mullen, G., Durden, L.A., 493-542, Elsevier.

Taylor, M.A., Coop, R.L., Wall, R.L. (2007). Entomology, Veterinary Parasitology, Blackwell Publishing.

Aydın, L., Bakırcı, S. (2007). Geographical distribution of ticks in Turkey. Parasitol Res, 101, 163-166.

Sonenshine, D.E. (1993). Biology of Ticks. Vol 2. Oxford University Pres Oxford.

İnci, A., Yıldırım, A., Düzlü, Ö. (2016). Kenelerin Medikal ve Veteriner Önemleri: Kene Türleri, Konaklarını Bulma Yolları, Naklettikleri Patojenler ile Patojenlerin Bulaşma Yolları, Neden Oldukları Hastalıklar ve Kontrol, Kenelerin Medikal ve Veteriner Önemleri, Ed., İnci A., Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri.

Mehlhorn, H. (2008). Encyclopedia of Parasitology, 3rd Edition, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York.

Sonenshine, D.E., Mather, T.N. (1994). Ecological Dynamics of Tick-Borne Zoonoses, Oxford University Press, UK.

Edman, J.D. (2004). Arthropod transsmission of vertebrate parasites. Medical Entomology, Eds,. Eldridge, B.F., Edman, J.D., 151-163, Kluwer Academic Publisher.

İnci, A., Düzlü, Ö. (2009). Vektörler ve Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar, Erciyes Üniversitesi Vet Fak Derg, 6(1), 53-63.

Little, S.E. (2009). Vector borne disease. Georgis Parasitology for Veterinarians, Ed., Bowman, D.D., 390-413, Saunder Elsevier.

Marquardt, W.C., Demaree, R.S., Grieve, R.B. (2000). Parasitology & Vector Biology. Harcourt Academic Press, San Diego, California.

Aktaş, M., Dumanlı, N. (2015a). Hepatozoidae, Klossiellidae. Veteriner Protozooloji, Edr., Dumanlı, N., Karaer, Z., 71-74, Medisan.

Aktaş, M., Dumanlı, N. (2015b). Theileriidae, Veteriner Protozooloji, Edr., Dumanlı, N., Karaer, Z., 207-218, Medisan.

Azad, A.F., Beard, C.B. (1998). Rickettsial pathogens and their arthropod vectors. Emerg Infect Dis, 4, 179-186.

İnci, A., Düzlü, Ö., Iça, A. (2010). Babesidae. Veteriner Protozooloji, Edr., Dumanlı, N., Karaer, Z., 183-206, Medisan.

Jongejan, F., Uilenberg, G. (2004). The global importance of ticks. Parasitol, 129, 3-14.

William, L.N,. Daniel, E.S., Robert, S.L., Gerrit, U. (2009). Ticks, Medical and Veterinary Entomology. Eds., Garry, L.M., Lance, A.D., second ed., 493-542, Academic Press, Elsevier Inc London, 493-542.