Tuzlu toprak koşullarında kabakta Arbusküler Mikoriza Fungi uygulamalarının fide gelişmesine etkisi

Sarmad ABDULHADİ, Musa SEYMEN, Önder TÜRKMEN

Abstract


Bu çalışma, çerezlik kabak genotiplerin tuzlu toprak koşullarında Arbusküler Mycorrhizal Fungi uygulamalarının fide döneminde bitki gelişimesine etkilerini araştırmak amacıyla 2016 yılında Selçuk Üniversitesinin Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü iklim odalarında yürütülmüştür. Denemede tohum ekimi ile beraber (G. mosseae, G. intraradices ve G. margarita) ırıkları uygulanmış fideler ortalama üç gerçek yaprak dönemeğinde 300 Nacl uygulaması yapılmıştır. Nacl uygulamasında 14 gün sonar fide gelişimi parametrelerine belirlemiştir. Denemede genel olarak B33 genotipin A24 genotipten tuzlu toprak koşullarında daha iyi gelişme göstermiştir. G. mosseae ırkı AMF ̕de diğerlerine göre tuzlu koşullarda fide gelişimine daha olumlu etkiler yaptığı görülmektedir. Sonuc olarak tuzlu toprak koşullarında bitki gelişimi üzerine genotip, uygulanan AMF ırkı ve uygun genotip AMF ırkı kombinasyonlarının etkinliği ortaya çıkmaktadır. 


Keywords


glomus intraradices, glomus mosseae, glomus margarita, kabak, toprak tuzluluğu

Full Text:

PDF (Türkçe)