Candida albicans’ın Moleküler Olarak Tanımlanması

Fahriye Küçükaslan, Hasibe Cıngıllı Vural, Zeki Severoğlu, Kadırbay Çekirov, Neşet Kaan Karahan

Abstract


İnvaziv mantar hastalıklarının etkenlerinin tanımlanmasında direkt mikroskobik inceleme ve kültür halen altın standart yöntemleridir fakat mantar türleri açısından zor uygulanabilir olmalarından dolayı daha hassas olan moleküler genetik yöntemler tercih edilmektedir. Bu nedenle çalışmamızda moleküler yöntemler kullanılarak etkenin orijini/fungus genotipini tanımlamak amaçlanmıştır. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatan veya polikliniklere başvuran 0 ile 78 yaş arasındaki hastalardan kan, idrar, balgam, diş, ağız içi ve vajen olmak üzere 150 klinik örnek değerlendirmeye alınmıştır. Kontrol suşları olarak Candida albicans ATCC 90028, Candida krusei ATCC 6258 suşları kullanılmıştır. Çalışmamızda ARG4 primerinin Candida dubliniensis tür tayinin yapılmasında oldukça önemli seçici bir markır olduğu kanıtlanmıştır. Candida albicans’ın virulens etkisini tanımlamak için HIS1-2 primeri ile amplifikasyon sağlanmıştır. Candida genotipleri içerisinde Candida albicans ATCC 90028, Candida krusei ATCC 6258 ve diğer suşlar arasında önemli bir fark gözlenmemiş, sadece bir tane örneğin Candida dubliniensis olma ihtimalinin düşünülmesiyle p< 0,05 olarak tanımlanmıştır.


Keywords


Candida albicans, DNA, PZR, genotip, antifungal

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Richardson M, Elewski B. Superficial Fungal Infections. Medicine 2000; 33: 89 – 90.

Işık N. Mantarlara Ait DNA Eldesinde İki Farklı Ekstraksiyon Yönteminin Karşılaştırılması ve Sekans Analizlerinin Değerlendirilmesi. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2003; 33: 66-70.

Buke Ç. Yoğun Bakım Birimlerinde Mantar İnfeksiyonları Epidemiyolojisi ve Risk Faktörleri. Klinik Derg 2007; 29-30.

Gloria Molero G, Diez-Orejas R, Navarro-García F Monteoliva L Pla J Gil C et al. Candida albicans: genetics, dimorphism and pathogenicity. Internatıonal Mıcrobıol 1998; 1: 95–106.

Mayer F, Wilson D, Hube B. Candida albicans pathogenicity mechanisms. Virulence 2013; 119-128.

Storma L, Lauscha K, Arendrupb M, Mortensena K, Petersena E. Vertebral infection with Candida albicans failing caspofungin and fluconazole combination therapy but successfully treated with high dose liposomal amphotericin B and flucytosine. Medical Mycology Case Reports 2014; 6: 6–9.

Atalay MA, Koç AN, Sav H, Demir G. Yatan hastaların idrar kültürlerinden izole edilen Candida türleri ve antifungal duyarlılıkları. Turk Hij Den Biyol Derg 2013; 70(4): 185-90.

Kauffman CA, Vazquez JA, Sobel JD, Gallis HA, McKinsey DS, Karchmer AW et. al. Prospective multicenter surveillance study of funguria in hospitalized patients, The National Institute for Allergy and Infectious Diseases (NIAID) Mycoses Study Group. Clin Infect Dis 2000; 30(1): 14-8.

Güler S, Ural O, Fındık D, Aslan U. Risk factors for nosocomial candiduria. Saudi Med J 2006; 27(11): 1706-10.

Eldesouky İ, Mohammed N, Khalaf D, Salama A, Elsifty A, Ombarak R et al. Candida Mastitis in Dairy Cattle with Molecular Detection of Candida albicans. Kafkas Univ Vet Fak Derg 2016; 22 (3): 461-464.