Potential of vegetable and possibilities of improvement in Ereğli, Karapınar, Emirgazi and Halkapınar districts of Konya province

Musa Seymen, Önder Türkmen, Mustafa Paksoy, Hasan Arısoy, Ertan Sait Kurtar

Abstract


When the amount of vegetable production is evaluated for Ereğli, Karapinar, Emirgazi and Halkapinar district of Konya province, tomato, carrot, melon, watermelon, onion, garlic and appetizer squash constitute the vegetable potential of this region. This area is considered as an important farmland for growing of these species.  The development of the industry as much as the cultivation of these species will also greatly contribute to the regional farmers.

It is considered as a great important advantage that this region is too close to Çukurova which is the most important area for production of melon and watermelon in Turkey and the supply to the market is realized after this region. In this context, studies about the generalise of melon and watermelon cultivation should be performed. It is possible that cultivation of cool climate vegetables such as cabbage, cauliflower, broccoli, red cabbage, spinach, leeks and so on create an important potantial value. As a conseqence, the essential initiatives should be done to ensure the spread of these species and so on as soon as posible, and regional agricultural producers should be informed about disease and pest control, fertilization and irrigation.


Keywords


Konya, Ereğli,Emirgazi, Halkapınar, Karapınar, vegetable potential

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akbay, C., Candemir, S., Orhan, E., (2005). Türkiye’de Yaş Meyve ve Sebze Ürünleri Üretim ve Pazarlaması. KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 8(2)-96-107.

Seymen, M., Türkmen, Ö., Paksoy, M., (2010). Ilgın’da Sebze Tarımı Potansiyeli Ve Geliştirme Olanakları. I.Ulusal Ilgın Sempozyumu, 30 Haziran- 2 Temmuz, Konya, syf: 581-585.

Abak, K., Düzyaman, E., Şeniz, V., Gülen, H., Pekşen, A., Kaymak, HÇ., (2010).Sebze Üretimini Geliştirme Yöntem ve Hedefleri. Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi.

Paksoy, M., Türkmen, Ö., Direk, M., (2008).Çumra’da Sebze Tarımı Potansiyeli ve Geliştirme Olanakları. Çumra Sempozyumu 9-10 Mayıs 2008, syf:221-228.

TÜİK, (2015). Türkiye İstatistik Kurumu. İnternet verileri (Erişim tarihi: 29.03.2016)

Anonim, (2016). http://www.netkayit.com/Konya/Konya-Eregli/Harita/ (Erişim Tarihi: 29.03.2016)

Bozyiğit, R., Güngör, Ş., (2011). Konya Ovasının Toprakları ve Sorunları. Marmara coğrafya dergisi. 24, 170-200.

Taş, İ., Yıldırım, YO., Özkay, F., Aras, İ., (2013). Konya Ovasında Su Kalitesi Ve Toprak Tuzluluğu. Ulusal Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu 14-16 Kasım 2013

Anonim, (2015). Konya meteorolji genel müdürlüğü arşivi. (Erişim tarihi:25.03.2016).