Determination of pollen viability germination and production of selected K-3 cornellian cherry (Cornus mas L.) type

İsmail Hakkı KALYONCU, Nilda ERSOY, Mehmet YILMAZ

Abstract


In this research, polen viability germination levels and productivity of K-3 cranberry (Cornus mas L.) type which is one of six different types of cranberries determined with selection breeding in Konya province, Beysehir Kurucuova town. In order to determine the values of pollen viability TTC, IKI, Acetocarmine and Safranine tests were applied. 0 % (control), 15, 20, 25, 30, and 35% sucrose concentrations were used in the polen germination experiments. Quantities of pollen production were determined via "Hemacytometric Method". The highest values of pollen germination 60 % was found at 25 % sucrose concentration. The highest pollen viability was obtained from Acetocarmine and Safranin tests as 100 %; this ratios was determined to be 65 % and 70 % from TTC and IKI tests respectively. Average pollen number was found to be 14768.3 on one flower.

Full Text:

PDF

References


Kalyoncu, İ.H. (1995) Yeni Bir Meyve Kızılcık, Ziraat Mühendisliği, 1(128), 22-23.

Güleryüz, M. (1977) Erzincan’da Yetiştirilen Bazı Önemli Elma ve Armut Çeşitlerinin Pomolojileri

ile Döllenme Biyolojileri Üzerine Araştırmalar, Atatürk Üniv. Bas. Erzurum, 181 s.

Stosser, R, (1984) Undersuchungen Uber die Befruchtungsbiologie und Polen Production Innerhalb

der Gruppe Prunus domestica, Erwerbsobstbau, 26, 110-115.

Özbek, S. (1977) Genel Meyvecilik, Çukurova Üniv. Yay. Adana, 386 s.

Anvari, S.E. (1977) Undersuchungen über das Pollenschlauchwachstum und die Entwicklung der

Samenanlagen in Beziehung zum Fruchtansatz bei Sauerkirschen (Prunus cerasus L.) Diss. Univ.

Hohenheim, 105 pp.

Eti, S. (1991) Bazı Meyve Tür ve Çeşitlerinde Değişik in vitro Testler Yardımıyla Çiçek Tozu

Canlılık ve Çimlenme Yeteneklerinin Belirlenmesi. Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 6(1), 69-

Ehlers, H. (1951) Untersuchungen zur Ernährungsphysiologie der Pollenschläuche Biol.

Zentralblatt 70, 432-451.

Stanly, R.G. & Linskens, H.F. (1985) Pollen Biologie, Biochemie Gewinnung und Verwendung. Urs

Freund Verlag Grifenberg-Ammersee, 344 p.

Kalyoncu, İ.H. (1996) Konya Yöresindeki Kızılcık (Cornus mas L.) Tiplerinin Bazı Özellikleri ve

Farklı Nem Ortamlarındaki Köklenme Durumu Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniveristesi Fen

Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı. Doktora Tezi. Konya.148 s.

Eti, S. (1990) Çiçek Tozu Miktarlarının Belirlenmesinde Kullanılan Pratik Bir Yöntem, Çukurova

Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 5(4), 49-58.

Norton, J.D. (1966) Testing of Plum Pollen Viability With Tetrazolium Salts. Proc. Amer. Soc.

Hort. Sci., 89, 132-134.

Essad, S. (1962) Etude Genetique Et Cytogenetique Des Especes Lolium perrenne L., Festuca

pratensis Huds, Et De Leurs Hybrides. Inra, Serie A, 8, 9-10.

Gatenby, J.B. & Beams, H.W. (1950) The Microtomist’s Vade Mecum. J. A. Churcill. London. 753

p.

Bolat, İ. & Güleryüz, M. (1994) Bazı Kayısı çeşitlerinde Polen Canlılık ve Çimlenme Düzeyleri ile

Bunlar Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi,

(4), 344-353.

Garcia, J.E., Egea, J., Egea, L. & Berenguer, T. (1990) The Floral Biologie of Certain Abricot

Cultivars in Murcia, Hort. Abst., 60(12), 9607.

Parfitt, D.E. & Ganeshan, S. (1989) Comparison of Procedures for Estimating Viability of Prunus

Polen, HortScience, 24(2), 354-356.

Paydaş, S., Eti, S. & Erkuş, M. (1996) Yeni Bazı Çilek Çeşitlerinde Çiçek Tozu Canlılık ve

Çimlenme Düzeyleri ile Üretim Miktarları Üzerinde Araştırmalar, Türk Tarım ve Ormancılık

Dergisi, 20, 215-221.

Werner, D.J. & Chan, S.S. (1981) Testin Viability in Stored Peach Polen, HortScience 16(4), 522-

Düzgüneş, O., Kesici, T. & Gürbüz, F. (1983) İstatistik Metotları I, Ankara Üniv. Basımevi,

Ankara. 218 s.

Düzgüneş, O., Kesici, T., Kavuncu, O. & Gürbüz, F. (1987) Araştırma ve Deneme Metotları

(İstatistik Metotları II). Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayınları No, 1021, Ankara, 381s.

Pırlak, L. (1997) Bazı kızılcık (Cornus mas L.) Tiplerinde Çiçek Tozu Üretim Miktarları Canlılık ve

Çimlenme Düzeyleri ile Meyve Tutumu Arasındaki İlişkiler, Bahçe, 26(1-2), 21-28.

Ülkümen, L. (1938) Malatya’nın Mühim Meyve Çeşitleri Üzerinde Morfolojik Fizyolojik ve

Biyolojik Araştırmalar, Ankara Yüksek Ziraat Enst. Yayınları No, 128, Erzurum, 415 s.

Dokuzoğuz, M. (1964) Bazı Önemli Armut Çeşitlerinin Döllenme Biyolojisi Üzerinde Araştırmalar,

Ege Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 1(2), 64-66.

Mert, C. & Soylu, A. (2007) Bazı Kızılcık (Cornus mas L.) Çeşitlerinin Döllenme Biyolojisi

Üzerinde Araştırmalar, U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(2), 45-49.

Akçay, M.E. & Yalçınkaya, E. (2003) Yalova’da Yetiştiriciliği Yapılan Bazı Kızılcık (Cornus mas

L.) Tiplerinin Döllenme Biyolojisi Üzerine Araştırmalar, Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri

Kongresi, 280-281.

Eti, S. & Stösser, R. (1988) Fruchtbarkeit der Mandarinensorte Clementine (Citrus rediculata

Blanco.), I. Polenqalitat und Pollenschauchwachstum, Gartenbauwiss, 53(4), 160-166.