Bazı Çekirdek Kabağı (Cucurbita pepo L.) Islah Hatlarının Bafra Koşullarındaki Performansları

Ertan Sait KURTAR, Musa SEYMEN, Önder TÜRKMEN, Mustafa PAKSOY

Abstract


Çalışmada seleksiyon ıslahı ile geliştirilen on sekiz adet çekirdek kabağı hattının bazı tohum özellikleri ile tohum verimi kriterleri 2 yıl süreyle incelenmiştir. Tohum boyu (18,81 – 24,68 mm), tohum eni (10,70 – 14,80 mm), tohum kalınlığı (2,48 – 4,66 mm), 1000 dane ağırlığı (223,2 – 549,0 g) ve tohum verimi (101,99 – 165,01 kg/da) kriterleri genotiplere göre değişiklik göstermiştir. Genotipler arasında tohum şekli (dar eliptik, eliptik, geniş eliptik), tohum rengi (açık krem, krem, koyu krem), meyvede tohum çimlenmesi (var, yok), çıtlama kolaylığı (kolay, zor) açısından da farklılıklar belirlenmiştir. İki yılın ortalaması dikkate alındığında 1000 dane ağırlığında ve tohum veriminde C25, A1 ve A8 hatları en iyi performansı göstererek ümitvar çeşit adayları olarak ön plana çıkmıştır.

Keywords


Çekirdek kabağı, ıslah hatları, tohum özellikleri, verim

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Yanmaz, R., Düzeltir, B,. Çekirdek Kabağı Yetiştiriciliği, Ekin Dergisi 26 (2003) 22-24.

Anonim, http//www.tuik.gov.tr (2014).

Şeker, S., Ülkemizde Yetiştirilen Farklı Çekirdeklik Kabak Populasyonlarının Bazı Tane Özelliklerinin Saptanması ve RAPD Yöntemi ile Genetik İlişkilerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (2012) 75 s.

Türkmen, Ö., Seymen, M., Fidan, S., Paksoy, M., Morphological Parameters and Selection of Turkish Edible Seed Pumpkins (Cucurbita pepo L.) Germplasm. International Scholarly and Scientific Research & Innovation 10(5) (2016) 232-239.

Aydın, C., Paksoy, M., Physical Properties and Nutrient Contents of Three Edible Summer Squash (Cucurbita pepo L.) Varieties Seeds. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (40) (2006) 32-36.

Seymen, M., Türkmen, Ö., Paksoy, M., Fidan, S., Determination of Some Morphological Characteristics of Edible Seed Pumpkin (Cucurbita pepo L.) Genotypes’’ Xth EUCARPIA International Meeting on Cucurbitaceae, pp 739-749 October 15-18, 2012, Antalya-Turkey.

Joshi, D.C., Das, S.K., Mukherjee, R.K., Physical Properties of Pumpkin Seed. J Agric Engng Res 54 (1993) 219-229.

Toprakkarıştıran, G., Çekirdek Kabaklarında Seleksiyon Islahı: 1. Döl kademesinin elde edilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstirüsü, Ankara, (1997) 34 s.

Düzeltir, B., Çekirdek Kabağı (Cuucubita pepo L.) Hatlarında Morfolojik Özelliklere Göre Tanımlanma ve Seleksiyon Çalışmaları. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (2004) 76 s.