Türkiye’nin Değişik Yerlerinden Selekte Edilen Bazı Dut (Morus spp.) Türlerinin Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Performanslarının Belirlenmesi

Mürüvvet Ilgın, İlknur Ağca

Abstract


Bu çalışma Türkiye’de değişik illerden selekte edilen parmak dut (Morus levigata Wall.) ve mor dut (Morus rubra L.) türlerine ait ümitvar genotiplerin Doğu Akdeniz Bölgesi koşullarına adaptasyonlarını belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Ağaçlardan alınan meyve örneklerinde fenolojik gözlem, pomolojik analiz (meyve eni, boyu, meyve ağırlığı, meyve sap uzunluğu, asitlik ve SÇKM miktarı) ve C vitamini (Askorbik asit) tayini incelenmiştir. Elde edilen sonuçlarda, meyvelerinin ağırlığı 3,48-4,26 g arasında, SÇKM miktarı %14,36-21,30 arasında ve meyve asitliği %0,29-2,02 arasında tespit edilmiştir. Parmak dut (Morus levigata Wall.) ve mor dut (Morus rubra L.) türlerine ait tiplerin askorbik asit miktarı %35,60-363,28 arasında belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, yapılacak olan farmakolojik çalışmalara pomolojik ve ıslah çalışmalarına kaynak oluşturması açısından önemli bulunmuştur. 


Keywords


Dut, pomolojik, fenolojik ve askorbik asit

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Kaynaklar

Özbek, S. (1977). Genel Meyvecilik. Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Yay: 111, Ders Kitapları: 6, s.386.

Güleryüz, M. (1977) Erzincan’da Yetistirilen Bazı Önemli Elma ve Armut Çesitlerinin Pomolojileri ile Döllenme Biyolojileri Üzerinde Arastırmalar. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Yay. No: 229, Erzurum, s.180.

Zheng, T., Tan Y., Huang G., Fan, H. & Ma, B. (1988). Mulberry Cultivation. FAO Agriculturae Services Bulletin, 73/1, Rome, p127.

Vavilov, N.I. (1926). The Origin of Cultivated Plants. Bulletin of Applied Botany. Vol. XVI. No. 2.

Ercisli, S. (2004). A short review of the fruit germplasm resources of Turkey. Genetic Resources and Crop Evolution. 51 (4): 419-435.

Velioğlu, Y.S., Mazza, G., Gao, L., & Oomah, B.D. (1998). Antioxidant Activity and Total Phenolics in Selected Fruits, Vegetables and Grain Products. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46, 4113 –4117.

Wang, H., Cao, G. & Prior, R.L. (1999). Total Antioxidant Capacity of Fruits. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44, 701-705.

Moyer, R.A., Hummer, K.E., Fınn, C.E., Freı, B. & Wrolstad R.E. (2002). Anthocyanins, Phenolics and Antioxidant Capacity in Diverse Small Fruits: Vaccinium, Rubus and Ribes. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50, 519-525.

Özgen, M., Güneş, M., Akça, Y., Türemıs, N., Ilgın, M., Kızılcı, G., Erdoğan, Ü. & Serçe, S. (2009). Morphological Characterization of Several Morus Species from Turkey. Hort. Environ. Biotechnol. 50(1):9-13.

Özgen, M., Scheerens, J.C., Reese, R.N. & Miller, R.A. (2010). Total phenolic, anthocyanin contents and antioxidant capacity of selected elderberry (Sambucus canadensis L.) accessions. Pharmacognosy Magazine, 6, 198–203.

Krokida, M.K., Maroulis, Z.B., Kiranoudis, C.T., & Marinos Kouris, D. (2000). Effect of Pretreatment on Color Of Dehydrated Products. Drying Technology, 18(6), 1239-1250.

Bozan, B., Tunalıer, Z., Koşar, M., Altıntaş, A., & Başer, K. H. C. (1997). Comparison of ascorbic and citric acid contents in ‘Emphasis Type’. Proc. 11. Symp. Plant Origin. Crude Drugs, Ankara, 258 s

Çam, İ. (2004). Edremit ve Gevaş yöresi dutlarının Fenolojik ve Pomolojik özellikleri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(J. Agric. Sci.) 14cilt 2.sayı 127-131 s

Lale, H. (1992). Dut Türlerinin Pomolojik, Fenolojik ve Bazı Meyve Kalite Özellikleri Üzerinde bir Çalısma. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Y. Lisans Tezi,İzmir, s.68.

İslam, A., Kurt, H. Turan, A. & Şişman, T. (2003). Şebinkarahisar'da yetiştirilen mahalli dut çeşitlerinin pomolojik özellikleri. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu 23-25 Ekim, Ordu, 409-412s

Günes, M. & Çekiç, Ç. (2004). Tokat Yöresinde Yetiştirilen Farklı Dut Türlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 23-25 Ekim, Ordu,413-417 s.

Polat, A. A. (2004). Hatay’ın Antakya ilçesinde yetiştirilen bazı dut tiplerinin meyve özelliklerinin belirlenmesi. Bahçe 33 (1-2): 67-73 s.

Ercisli, S., Agar, G., Orhan, E., Yıldırım, N., & Hızarci, Y. (2007). Interspecific Variability of RAPD and Fatty Acid Composition of Some Pomegranate Cultivars (Punica granatum L.) Growing in Southern Anatolia Region in Turkey. Biochemical Systematics and Ecology. 35, 764-769 s.

Erdoğan, Ü., & Çakmakçı, R. (2005). Yukarı Çoruh Vadisi’nde Yetiştirilen Dutların Bazı Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi İspir Hamza Polat Meslek Yüksek Okulu 25900 İspir/ERZURUM

Uzun, İ.H., & Bayır, A. (2009). Farklı Dut Genotiplerinin Bazı Kimyasal Özellikleri ve Antiradikal Aktiviteleri Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Antalya. 127s

Lale, H. & Özçağıran, R. (1996). Dut Türlerinin Pomolojik, Fenolojik ve Bazı Meyve Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Çalısma. Derim, 13, 4, 177-182.

Akbulut, M., Çekiç, Ç. & Çoklar, H. (2006). Determination of Some Chemical Properties and Mineral Contents of Different Mulberry Varieties. II. Ulusal Üzümsü Meyveler sempozyumu, 14-16 Eylül, Tokat. 176-180s.

Ercıslı, S., Tosun, M., Duralıja, B., Voca, S., Sengul, M. & Turan, M. (2010). Phytochemical content of some black (Morus nigra L.) and purple (Morus rubra L.) mulberry genotypes. Food Tecnol. Biotecnol. 48, 102-106.