Kırgızistan’ın Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Coğrafik Bölgeler Açısından Değerlendirilmesi

Tair ESENALİ UULU, Hüseyin ÖĞÜT, Tamer MARAKOĞLU

Abstract


Bu çalışmada, Kırgızistan’ın tarımsal mekanizasyon düzeyinin, coğrafik bölgeler açısından belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Kırgızistan’ın coğrafik bölgelerinin tarımsal mekanizasyon düzeyi verileri için 2016 yılına ait Kırgızistan İstatistik Kurumu ve Tarım Bakanlığı İstatistik verileri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, Kırgızistan’da 1000 ha işlenen alana düşen traktör sayısı, birim işlenen alana düşen traktör gücü, bir traktöre düşen işlenen alan sayısı ile traktör başına düşen tarım alet ve makinaları ortalama sayıları 2016.yılı için sırasıyla 55,4 traktör/1000ha, 0.93 kW/ha, 18,1 ha/traktör ve 2,08 ekipman/traktör olarak bulunmuştur. Ayrıca bu çalışmada, Kırgızistan’ın genel olarak tarımsal yapısı değerlendirilerek, Avrupa ve Türkiye ile karşılaştırılmaları yapılmıştır

Keywords


agricultural mechanization, tractor, geographic regions, Kyrgyzstan

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Zeren Y, Tezer E, Tuncer İK, Evcim Ü, Güzel E, Sındır KO. 1995. Tarım-Alet-Makine ve Ekipman Kullanım ve Üretim Sorunları, Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi Tarım Haftası 1995 Kongresi, 9-13 Ocak, Ankara

Koçtürk B, Avcıoğlu A. 2007. Türkiye’de bölgeler ve illere göre tarımsal mekanizasyon düzeyinin belirlenmesi. Tarım Makinaları Bilimi dergisi., 3(1): 17-24

Özgüven MM, Türker U, Beyaz A. 2010. Türkiye’nin tarımsal yapısı ve mekanizasyon durumu. GO Ziraat Fakültesi dergisi, 28(2): 89-100

Baydar S, Yumak H. 2000. Van ve Bitlis İllerinin Tarımsal Mekanizasyon Durumu ve sorunları üzerine bir araştırma, Tarımsal Mekanizasyon 19.Ulusal Kongresi, 62-68 Konya

Altuntaş E. 2016. Türkiye’nin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Coğrafik Bölgeler Açısından Değerlendirilmesi. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, 4(12): 1157-1164

Mogilevskii, Roman et al. 2017. The outcomes of 25 years of agricultural reforms in Kyrgyzstan, Discussion Paper, Leibniz Institute of Agricultural development on Transition Economies, 40.162