Frezya (Freesia sp.) Kesme Çiçeğinin Yaş Depolama Öncesi ve Sonrası Farklı Konsantrasyonda Sakkaroz İçeren Vazo Solüsyonunda Vazo Ömrünün Araştırılması

Ömür Dündar, Hatice DEMİRCİOĞLU, Okan ÖZKAYA

Abstract


Bu çalışmada kesme Freesia sp.’nin iki farklı renk (Freesia alba ve Freesia refracta) çiçeğinde yaş depolama öncesi ve sonrası farklı konsantrasyonda sakkaroz içeren solüsyonlarda vazo ömrü araştırılmıştır. Çiçekler on gün yaş muhafaza için 4±1°C ve %95 oransal nem koşullarında biyosid içeren solüsyon içerisinde ince kağıda sarılarak bekletilmiştir. Yaş depolama öncesi ve sonrası Frezyalar vazo ömrü için 20±5°C, 12 saat doğal ışık, %60 oransal nem koşullarında ve kontrol (%0), %1 ve %2 sakkaroz ve biyosid içeren, düşük pH’lı vazo solüsyonu içerisinde bulundurularak iki gün aralıklarla kalite analizleri yapılmıştır. Araştırmada çiçeklerde etilen üretim miktarı, solunum hızı, solüsyon alımı, oransal taze ağırlık, mevcut su içeriği, elektriksel iletkenlik, kandil açılma oranı ve görsel kalite değişimleri incelenmiştir. Deneme sonucunda, belirtilen koşullarda Frezyaların vazo solüsyonu içinde 6 gün boyunca görsel kalite kriterlerini koruduğu, ancak geç derilen çiçeklerin depolama süresinin uzaması ile vazo ömrünün kısaldığı belirlenmiştir.

 


Keywords


Freesia refracta, Freesia alba, Depolama, Görsel Kalite, Vazo Ömrü

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Zencirkiran M. (2002). Cold Storage of Freesia refracta “Cordula”. New Zealand J.Crop Hort. Sci., 30: 171-174.

TÜİK, (2016). Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 15.04.2016.

Demircioğlu H, Dündar Ö., Özkaya O. (2013). Bazı Kesme Çiçeklerin Derim Sonrası Fizyolojisi. V. Süs bitkileri Kongresi, 6-9 Mayıs 2013 Yalova Cilt II 581-585.

Ranwala A.P., Miller W.B. (2009). Comparison of the dynamics of non-structural carbohydrate pools in cut tulip stems supplied with sucrose or trehalose, Postharvest Biology and Technology 52, 91–96.

Barsen M., Bogan V., Gagnier J., Hageman J., Mannino P., Tuinstra M., Voight S. (2000). Cut Flower Senescence. BIO 391—Plant Physiology Course Project. www.scirus.com. 15.04.2016.

Zencirkiran M. (2010). Effects of 1–MCP (1–methylcyclopropene) and STS (silver thiosulphate) on the vase life of cut Freesia flowers. Scientific Research and Essays Vol. 5(17), pp. 2409-2412.

Demircioğlu H., Dündar Ö., Özkaya O., Valizadeh A. (2013). Adana’da Doğal Yetişen Nergis (Narcissus tazetta subsp.)’in Vazo Ömrü Koşullarının Araştırılması. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi, Niğde, Bildiriler Cilt-1 Bitkisel Üretim, 464-471.

Demircioğlu H., Dündar Ö., Özkaya O. (2013). Tuzla’da Doğal Yetişen Nergis (Narcissus tazetta subsp.)’in Depolama ve Vazo Ömrünün Araştırılması. V. Süs bitkileri Kongresi, 6-9 Mayıs 2013 Yalova. Cilt II 573-580.

Demircioğlu H. (2010). Kesme Gülde (Rosa hybrida First Red) Farklı 1-MCP Dozu Uygulamalarının ve Farklı Depolama Koşullarının Vazo Ömrü Üzerine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.

Gul F., Tahir I. (2012) .An efective protocol for improving vaselife and postharvest performance of cut Narcissus tazetta flowers. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences.www.ksu.edu.sa. 15.04.2016.