İris Kesme Çiçeğinin Sakkaroz İçeren Vazo Solüsyonunda Vazo Ömrünün Araştırılması

Ömür Dündar, Hatice DEMİRCİOĞLU, Okan ÖZKAYA

Abstract


Bu çalışmada, İrisin (İris germanica) sakkaroz içeren vazo solüsyonunda vazo ömrü araştırılmıştır. Çiçekler tomurcuk halinde derilip 20±5°C, 12 saat doğal ışık, %60 oransal nem koşullarında ve %1 sakkaroz ve biyosid içeren, düşük pH’lı vazo solüsyonu içerisinde bekletilerek, iki gün aralıklarla kalite analizleri yapılmıştır. Araştırmada çiçeklerde etilen üretimi, solunum hızı, solüsyon alımı, oransal taze ağırlık, mevcut su içeriği, elektriksel iletkenlik, tomurcuk açılma oranı ve görsel kalite değişimleri incelenmiştir. Tomurcuk halinde derilen irisler iki gün içinde açılmış ve 3. günde petal yaşlılığı görülmüştür. İriste yapılan analizler sonucunda, 20±5°C, 12 saat doğal ışık, %60 oransal nem koşullarında ve %1 sakkaroz ve biyosid içeren, düşük pH’lı vazo solüsyonu içinde 3 gün boyunca görsel kalite kriterlerini koruduğu bulunmuştur.


Keywords


İris, Sakkaroz, Görsel Kalite, Vazo Ömrü

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


MEGEP (2009). Soğanlı Kesme Çiçeklerin Yetiştiriciliği. www.megep.meb.gov.tr. 15.04.2016.

.Dole JM, Wilkins HF (2005) Floriculture Principles and Species 619-628.

Ranwala A.P., Miller W.B. (2009). Comparison of the dynamics of non-structural carbohydrate pools in cut tulip stems supplied with sucrose or trehalose, Postharvest Biology and Technology 52, 91–96.

Demircioğlu H., Dündar Ö., Özkaya O., Valizadeh A. (2013). Adana’da Doğal Yetişen Nergis (Narcissus tazetta subsp.)’in Vazo Ömrü Koşullarının Araştırılması. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi, Niğde, Bildiriler Cilt-1 Bitkisel Üretim, 464-471.

Demircioğlu H., Dündar Ö., Özkaya O. (2013). Tuzla’da Doğal Yetişen Nergis (Narcissus tazetta subsp.)’in Depolama ve Vazo Ömrünün Araştırılması. V. Süs bitkileri Kongresi, 6-9 Mayıs 2013 Yalova. Cilt II 573-580.

Cevallos, J.C., Reid M.S. (2001). Effect of Dry and Wet Storage at Different Temperatures on the Vase Life of Cut Flowers. Postharvest Biol. Technol. www.google.com 15.04.2016.

Demircioğlu H. (2010). Kesme Gülde (Rosa hybrida First Red) Farklı 1-MCP Dozu Uygulamalarının ve Farklı Depolama Koşullarının Vazo Ömrü Üzerine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.

Doss R.P. (1986). Prelımınary Examınatıon of Some Factors That Influence The Vase Lıfe of Cut Bulb Flowers ISHS Acta Horticulturae 177: IV International Symposium on Flower Bulbs www.google.com 15.04.2016.

Eason J.R., de Vre´ L.A., Somerfield S.D., Heyes J.A. (1997). Physiological changes associated with Sandersonia aurantiaca flower senescence in response to sugar. Postharvest Biology and Technology 12 (1997) 43–50.

Gul F., Tahir I. (2012). An efective protocol for improving vaselife and postharvest performance of cut Narcissus tazetta flowers. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences.www.ksu.edu.sa. 15.04.2016.

Dündar Ö., Demircioğlu H., Özkaya O., (2012). Gülde (First Red) Farklı 1-MCP Dozu ve Kuru Depolamanın Vazo Ömrüne Etkisi. V. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu İzmir, 256-265.