Bazı Nitelikli Sanayi Tipi Domates Genotiplerinin Morfolojik Özellikleri

ÜNAL KAL, ÖNDER TÜRKMEN, ERDOĞAN EŞREF HAKKI

Abstract


Bu çalışmada 95 adet sanayi tipi domates genotipi kullanılmıştır. Genotiplerin morfolojik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla her genotipten 20’şer bitki olacak şekilde 21 Mart 2015 tarihinde Antalya’da Nadide Tarım Ltd. Şti. firmasına ait seraya dikilmiştir. Araştırmada fidelerde antosiyanin renklenmesi; bitkilerde büyüme türü, büyüme gücü, boğum arası uzunluğu; yapraklarda yaprak durumu, yaprak uzunluğu, yaprak genişliği, ana eksene göre yaprak sapının durumu; salkımlarda ortalama çiçek sayısı, çiçek tüylenmesi ve çiçeklenme zamanına bakılmıştır. Araştırma sonucunda genotiplerin %7,4 ‘ünde antosiyanin renklenmesi mevcut iken %92,6’sında mevcut değil olarak bulunmuştur. Genotiplerin büyüme türü açısından %66,3’ü sınırlı iken %33,7’si sınırlı değil, büyüme gücü açısından %26,3’ü az sayıda %57,9’u orta, %15,8 çok büyüme gücüne sahip bulunmuştur. Genotiplerin %46’sında boğum arası uzunlukları kısa, %40’ında orta ve %13,7 uzun, yaprak durumu %42,1 yapraklar yarı dik, %47,4 yatay, %10,5 yarı sarkık bulunmuştur. Genotiplerin yaprak uzunlukları %15,8 kısa, %43,8 orta, %41,1 uzun; yaprak genişliği %15,8 dar, %63,2 orta ve %21,1 geniş bulunmuştur. Genotiplerin %48,4 ‘ünde küçük yaprakçık var, %51,6’sında yok bulunmuştur. Genotiplerin gövdeye göre yaprak sapının durumu %31,6 yarı dik, %65,3 yatay, %3,2 yarı sarkık bulunmuştur. Genotiplerin salkımlarında ortalama 6 adet çiçek olduğu görülmüştür. Genotiplerin %58,9 unda çiçeklerinde tüylenme mevcut, %41,1 çiçeklerinde tüylenme yok ya da çok az bulunmuştur. Genotiplerin %57,9 unda çiçeklenme erken, %42,1 inde orta süreli bulunmuştur.


Keywords


Domates, morfolojik özellikler

Full Text:

PDF (Türkçe)