Manas Mühendislik Bilimleri Dergisi / Manas Journal of Engineering (MJEN)

MJEN indexed in:
MJEN, Manas Journal of Engineering started indexing in RINC (РИНЦ)
MJEN, Manas Journal of Engineering started indexing in Google Scholar
MJEN, Manas Journal of Engineering started indexing in DOAJ
MJEN, Manas Journal of Engineering started indexing in EBSCO

Sahipleri / Owners
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Adına
Prof. Dr. Sebahattin BALCI
Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV

Editör / Editor
Prof. Dr. Ali Osman SOLAK

Yardımcı Editör / Associate Editor
Prof. Dr. Fahreddin ABDULLAYEV

Alan Editörleri / Field Editors
Prof. Dr. Asılbek ÇEKEEV (Mathematics, Topology)
Prof. Dr. Anarkül URDALETOVA (Mathematics)
Prof. Dr. Osman TUTKUN (Chemistry and Chemical Engineering)
Assoc. Prof. Dr. Anarseyit DEYDİEV (Food Engineering, Food Technology)
Assoc. Prof. Dr. Gülbübü KURMANBEKOVA (Biology, Biochemistry)
Assoc. Prof. Dr. Raimbek SULTANOV (Computer Engineering, Information Technology)
Asist. Prof. Dr. İlhan DOĞAN (Biotechnology, Molecular Biology and Genetics)
Asist. Prof. Dr. Emil OMURZAKOĞLU (Nanoscience, Nanotechnology, Nanomaterials)
Asist. Prof. Dr. Rita İSMAİLOVA (Computer Engineering, Information Technology)

Yayın Kurulu / Editorial Board
Prof. Dr. Ali Osman SOLAK (Chemistry)
Prof. Dr. Selahattin GÜLTEKİN (Chemical Engineering)
Prof. Dr. Zarlık MAYMEKOV (Environmental and Ecological Engineering)
Prof. Dr. Coşkan ILICALI (Food Engineering)
Prof. Dr. Ulan BİRİMKULOV (Computer Engineering)
Prof. Dr. Fahreddin ABDULLAEV (Applied Mathematics and Informatics)
Assoc. Prof. Dr. Tamara KARAŞEVA (Physics)

Yayın Sorumluları / Editorial Assistants
Asist. Prof. Dr. Rita İSMAİLOVA
Ruslan ADİL AKAY TEGİN
Cumagül NURAKUN

Redaksiyon / Redaction
Kırgızca : Doç. Dr.Taalaybek ABDİYEV
Türkçe : Öğr.Gör. İsmail ŞEN, Burhanettin ÇAKICI
İngilizce : Altınay TOKTOMATOVA, Rahat ALİŞOVA
Rusça : Anara BAYIZBEKOVA

Yayın Periyodu / Publication Frequency
Yılda en az iki kez yayımlanan Manas Mühendislik Dergisi hakemli bir dergi olup yayımlanan makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir.

Manas Journal of Engineering (MJEN) is a peer reviewed journal and published at least twice a year.
Manuscripts are evaluated by at least two reviewers.
This journal was published by Kyrgyz-Turkish Manas University, under the name of Fen Bilimleri Dergisi (Journal of Natural Sciences), starting in 2001. In 2013, publication was resumed under the current title, i.e. Manas Journal of Engineering (Manas Mühendislik Dergisi).

Bilim Danışma Kurulu / Editorial Advisory Board
Prof. Dr. Hüseyin ÖĞÜT - Kyrgyz-Turkish Manas University / Kyrgyzistan
Prof. Dr. Avıt ASANOV - Kyrgyz-Turkish Manas University / Kyrgyzistan
Prof. Dr. Asan ÖMÜRALİEV - Kyrgyz-Turkish Manas University / Kyrgyzistan
Prof. Dr. İbrahim İlker ÖZYİĞİT - Kyrgyz-Turkish Manas University / Kyrgyzistan

İletişim / Correspondence
Editorial Board of MJEN
Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN

Web: http://journals.manas.edu.kg/mjen/index.php
Mail: journals@manas.edu.kg and aliosman.solak@gmail.com,
Phone : +996 (312) 49 27 56
Fax: +996 (312) 49 27 81-89, +996 (312) 49 27 61
ISSN-1694-7398

>> All rights reserved.
MANAS Journal of Engineering