Manas Mühendislik Bilimleri Dergisi / Manas Journal of Engineering (MJEN)

Sahipleri / Owners
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Adına
Prof. Dr. Sebahattin BALCI
Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV

Editör / Editor
Prof. Dr. Ali Osman SOLAK

Alan Editörleri / Field Editors
Prof. Dr. Altay BORUBAYEV (Mathematics, Topology)
Prof. Dr. Avıt ASANOV (Mathematics)
Doç. Dr. Raimbek SULTANOV (Computer Engineering, Information Technology)
Yard. Doç. Dr. İlhan DOĞAN (Biotechnology, Molecular Biology and Genetics)
Yard. Doç. Dr. Emil OMURZAKOĞLU (Nanoscience, Nanothecnology, Nanomaterials)
Prof. Dr. Sebahattin BALCI (Mathematics)
Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV (Food Engineering, Food Technology)
Prof. Dr. Gülbübü KURMANBEKOVA (Biology, Biochemistry)
Prof. Dr. Osman TUTKUN (Chemistry and Chemical Engineering)

Yayın Kurulu / Adıtorial Board
Prof. Dr. Ali Osman SOLAK (Chemistry)
Prof. Dr. Avıt ASANOV (Mathematics)
Prof. Dr. Ayhan TUTAR (Mathematics)
Prof. Dr. Zarlık MAYMEKOV (Ecology Engineering)
Prof. Dr. Coşkan ILICALI (Food Engineering)
Prof. Dr. Ulan BİRİMKULOV (Computer Engineering)
Doç. Dr. Tamara KARAŞEVA (Physics)
Prof. Dr. Fahreddin ABDULLAEV (Applied Mathematics and Informatics)

Yayın Sorumlusu / Editorial Assistants
Ruslan ADİL AKAY TEGİN
Cumagül NURAKUN

Redaksiyon / Redaction
Kırgızca : Doç. Dr.Taalaybek ABDİYEV
Türkçe : : Öğr.Gör. İsmail ŞEN, Burhanettin ÇAKICI
İngilizce : Öğr. Gör. Aida KASİYEVA
Rusça : Anara BAYIZBEKOVA

Yayın Periyodu
Yılda en az iki kez yayımlanan Manas Mühendislik Dergisi hakemli bir dergi olup yayımlanan makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir.

Publication Frequency
Manas Journal of Engineering (MJEN) is published at least twice a year, MJEN is a peer reviewed journal.
Articles are evaluated by at least two reviewers.

This journal was published by Kyrgyz-Turk Manas University, under the name of Fen Bilimleri Dergisi (Journal of Natural Sciences), starting in 2001. In 2013, publication was resumed under the current title, i.e. Manas Journal of Engineering (Manas Mühendislik Dergisi).

Bilim Danışma Kurulu / Editorial Advisory Board
Prof. Dr. Sebahattin BALCI - Kyrgyzstan-Turkey Manas University / Kyrgyzistan
Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV - Kyrgyzstan-Turkey Manas University / Kyrgyzistan
Prof. Dr. Gülbübü KURMANBEKOVA - Kyrgyzstan-Turkey Manas University / Kyrgyzistan

Yazışma Adresi / Correspondence
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Mühendislik Dergisi Editörlüğü
Tınçtık (Mir) Caddesi No 56
Bişkek KIRGIZİSTAN

Web: http://journals.manas.edu.kg/mjen/index.php
Mail: zgonulalan@gmail.com, journals@manas.edu.kg

Tel : 00996 312 492763
Fax: 00996 312 541935
ISSN-1694-7398

>> All rights reserved.
MANAS Journal of Engineering