» MANAS Journal of Social Studies

Dergi adı : MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi (MANAS Journal of Social Studies)

ISSN/E-ISSN : 1624-7215/---

Yayınlanma periyodu : 3 Ayda bir ( Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim )

Yayıncı: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Web sitesi: http://journals.manas.edu.kg/mjsr/index.php

e-mail: journals@manas.edu.kg, mjssmanas@gmail.com, e_akman@mail.ru, cserinkan@gmail.com

 

Dergi konuları :

Çalışma Ekonomisi, Edebiyat, Eğitim, Felsefe, Hukuk, İktisat, İlahiyat, Mahalli İdareler, Maliye, Medya ve İletişim,  İşletme, Muhasebe ve Finans, Pazarlama, Rehberlik ve Psikoloji, Sağlık Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Spor Bilimleri, Tarih, Turizm, Türk Dili, Uluslararası İktisat, Uluslararası İlişkiler, Üretim Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yönetim ve Organizasyon

Yeraldığı indeksler : ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, Google Scholar, Türk Eğitim İndeksi, Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi, Akademik Dizin İndeksi, OAJI Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services (SIS), Academic Research Index, The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), TÜBİTAK Ulakbim

 

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) Komitesi tarafından 05.05.2017 tarih ve 70 sayılı Komite toplantısında değerlendirilen dergimiz, 2017 yılından itibaren veri tabanına alınmaya uygun bulunmuştur.

 

Title of the Journal:MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi (MANAS Journal of Social Studies)

ISSN/E-ISSN : 1624-7215/---

Publication Frequency: 4th issues per year ( January , April , July , October )

Publisher: Kyrgyz Turkish Manas University

Web sitehttp://journals.manas.kg/mjsr/index.php

e-mail: journals@manas.edu.kg, mjssmanas@gmail.com, e_akman@mail.ru, cserinkan@gmail.com

Publishing issues:

Labor Economics, Literature, Education, Psychology, Law, Economics, Philosophy, Divinity, Local Governments, Public Economics, Media and Communication, Management, Accounting and Finance, Marketing, Guidance and Psychology, Health Management, Political Sciences and Public Administration, Sociology, Sport Sciences, History, Tourism, Turkish Language, International Economics, International Relations, Production Management, Management Information Systems, Management and Organization.

Abstracting & indexing

 

ASOS Social Sciences Index, Google Scholar, Turkish Education Index, Araştırmax Scientific Publisihing Index, Academic Dizin Index, OAJI Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services (SIS), Academic Research Index, The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), TÜBİTAK Ulakbim

 

 

>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies