» MANAS Journal of Social Studies

DUYURU

Sayın Yazarlar dergimiz http://dergipark.gov.tr/mjss sistemine geçmiştir.

Eylül 2018 tarihi itibariyle yeni makalelerini http://dergipark.gov.tr/mjss adresine kayıt olup yüklemeniz gerekmektedir.

Hakemlik süreci devam eden makalelerin işlemleri eski sistem üzerinden sürdürülecektir. 

Dergi Yayın Ekibi

 

 

Dergi adı : MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi (MANAS Journal of Social Studies)

ISSN/E-ISSN : 1694-7215

Yayınlanma periyodu : 3 Ayda bir ( Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim )

Yayıncı: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Web sitesi: http://journals.manas.edu.kg/mjsr/index.php

e-mail: journals@manas.edu.kg, mjssmanas@gmail.com, hasan.gul@manas.edu.kg, cengizbuyar@gmail.com

 

Dergi konuları:

Çalışma Ekonomisi, Edebiyat, Eğitim, Felsefe, Güzel Sanatlar, Hukuk, İktisat, İlahiyat, Mahalli İdareler, Maliye, Medya ve İletişim,  İşletme, Muhasebe ve Finans, Pazarlama, Psikoloji, Sağlık Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Spor Bilimleri, Tarih, Turizm, Türk Dili, Uluslararası İlişkiler, Üretim Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yönetim ve Organizasyon.

Yeraldığı indeksler: 

TUBITAK ULAKBİM TR Dizin, Google Scholar,  The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi, Akademik Türk Dergileri Dizin Indeksi, Open Academic Journals Index (OAJI), Scientific Indexing Services (SIS), Academic Resource Index (ResearchBib), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD), CiteFactor Academic Scientific Journals, Academia.Edu, Cabell's Scholarly Analytics,  DRJI Directory of Research Journals Indexing, Idealonline Veritabanı, Cosmos IF, Russian Science Citation Index (RSCI, РИНЦ), Index Copernicus

 

 

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) Komitesi tarafından 2017 yılından itibaren veri tabanına alınmaya uygun bulunmuştur.

 

Title of the Journal:MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi (MANAS Journal of Social Studies)

ISSN/E-ISSN : 1694-7215

Publication Frequency: 4th issues per year ( January , April , July , October )

Publisher: Kyrgyz Turkish Manas University

Web sitehttp://journals.manas.kg/mjsr/index.php

e-mail: journals@manas.edu.kg, mjssmanas@gmail.com, hasan.gul@manas.edu.kg, cengizbuyar@gmail.com

Publishing issues:

Labor Economics, Literature, Education, Psychology, Fine Arts, Law, Economics, Philosophy, Divinity, Local Governments, Public Economics, Media and Communication, Management, Accounting and Finance, Marketing, Psychology, Health Management, Political Sciences and Public Administration, Sociology, Sport Sciences, History, Tourism, Turkish Language, International Economics, International Relations, Production Management, Management Information Systems, Management and Organization.

Abstracting & Indexing:

TUBITAK ULAKBİM TR Dizin, Google Scholar,  The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi, Akademik Türk Dergileri Dizin Indeksi, Open Academic Journals Index (OAJI), Scientific Indexing Services (SIS), Academic Resource Index (ResearchBib), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD), CiteFactor Academic Scientific Journals, Academia.Edu, Cabell's Scholarly Analytics, DRJI Directory of Research Journals Indexing, Idealonline Database, Cosmos IF, Russian Science Citation Index (RSCI, РИНЦ), Index Copernicus

 

 

>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies