AMAÇ
1. MJSS, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, sosyal bilimler alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.
2. MJSS, akademik araştırmaların yayımlandığı bilime katkıda bulunan bir dergi olmayı amaçlamaktadır.
3. MJSS Dergisi, başta Kırgızistan olmak üzere Orta Asya Ülkeleri ve Türk dünyasının kültürel zenginliklerini, Türk dünyasına ilişkin, kültürel ve sosyal olayları ve problemleri, makro ve mikro düzeydeki güncel çalışmaları bilimsel ölçüler içerisinde ortaya koymak amacıyla yayımlanmaktadır.
4. MJSS, Açık erişimli dergi sistemi özelliği ile daha çok veritabanı ve indeksler tarafından taranmak, bununla birlikte bilim adamları ve okurlara kolay ve sınırsız erişimi sağlamayı amaçlamaktadır.
5. MJSS ekibi, sisteme yüklenen her makaleyi ayrı titizlik ile kontrol edip hakemlere yönlendirmektedir. Bu süreç büyük bir gizlilik halinde devam etmektedir. Makalelerin hakem süreci tamamlandıktan sonra yazılar yayınlanmak için sıraya girmektedir.
6. MJSS, makalelerin atıf alınabilirlik seviyesini artırmayı amaçlamaktadır.

AIM
1. MJSS is an international refereed journal. The journal aims to publish the researches in the field of social sciences and provide for the use of scientists.
2. MJSS aims to be a journal contributing to the science with the publication of academic researches.
3. MJSS Journal is published to demonstrate the cultural riches of Central Asia and Turkic world, particularly Kyrgyzstan, to show the cultural and social events and the problems of Turkic world and to reveal recent macro and micro level studies in a scholarly manner.
4. MJSS aims to be scanned by more databases and indexes with an open access journal system and provides an easy and unlimited access to its readers.
5. MJSS team checks each article which is loaded into the system with a separate diligence and forward to the reviewers. This process continues in great confidentiality. After the completion of reviewer process of articles, they line up to be published.
6. MJSS aims to increase the level of received citations for the articles.

>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies