»Archives
» Volume : 07 | Issue : 02 | Year : 2013

 

Eğitim ve Araştirma Hastanelerinde Veri Zarflama Analizi ile Etkinlik Ölçümü
V. Bal, H. Bilge, (2013)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Kişisel Bir Yetkinlik Olan Alçakgönüllülüğün Kurumsal Bir Yetkinliğe Dönüşmesi: Alçakgönüllü Organizasyonlar
A. Temel Eginli, S. Bitirim, (2013)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Kariyer Olarak Girişimcilik ve Girişimcilik Niyetini Etkileyen Faktörlerin İçerik Analizi ile Belirlenmesi
C. Sezer, (2013)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Türk Girişimcilerinin Algilanan Meşruiyet Düzeyine Ilişkin Bir Odak Grup Çalişmasi
A. Tas, (2013)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Psikolojik Taciz ve Örgütsel Bağlılık: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştirma
G. Yildiz, M. Akbolat, O. Işık, (2013)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies