»Archives
» Volume : 07 | Issue : 04 | Year : 2013

 

. , J. Doolbekova, (2013)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
. , (2013)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Kırgızistan’daki Üniversite Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Servis Dersine Tutumları ile Akademik Motivasyonlarının İncelenmesi
S. Geri, (2013)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Destinasyon Pazarlamasında Belediye Web Sayfalarının Önemi: Türkiye’deki Büyükşehir Belediyelerinde Bir İnceleme
E. Gucer, A. Hassan, E. Pelit, (2013)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
. , (2013)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Demografik Özelliklere Göre Gaziantep’de Yaşayan Insanlarin Fiziksel Aktivitede Bulunmama Nedenlerine Yönelik Bir Uygulama
M. Şahin, (2013)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Siyasal İktidarın Weberyan Meşruiyet Kaynakları Açısından Bir Adalet Ve Kalkınma Partisi Analizi
N. Tok, V. Koçal, (2013)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies