»Archives
» Volume : 07 | Issue : 01 | Year : 2014

 

. , M. Uluköy, V. Kahya, (2014)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Kırgızistan’da Parasal Aktarım Mekanizmalarının Var Analizi
C. Ganiyev, N. Atabaev, B. Sulaymanova, (2014)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
. , (2014)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Girişimciliği Etkileyen Sosyo-Kültürel Değişkenler (Kirgizistan Ve Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Görüşlerinin Karşılaştırmasına Dayalı Bir Araştırma)
T. Ozdil, G. Yoğurtçu, K. Yoğurtçu, U. Ünal, (2014)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
İstanbul’a Gelen Yabancı Turistlerin Sanık Olarak Müdahil Oldukları Asayiş Suçlarına Yönelik Bir Araştırma
S. Aktaş Polat, S. Polat, M. Halis, (2014)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
. , (2014)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies