»Archives
» Volume : 07 | Issue : 02 | Year : 2014

 

Hegemonic Stability Theory And Secessionist Movements In The Middle East During The 1990s
S. Avcu, (2014)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
. , G. Salihoğlu, (2014)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Kırgızistan GSM Sektöründe Operatör Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
A. Maksudunov, (2014)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Ülke Dışında Faaliyet Gösteren Firmaların IKY Fonksiyonlarina İlişkin Sorun Algilari: Bişkek’teki Türk Firmalarında Bir Araştırma
C. Sezer, O. Karaman, (2014)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Yerel Yönetimler ve Yerel Kalkınma
E. Zengin, M. Başkurt, M. Es, (2014)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Sivas Erzincan Kalkınma Projesi (SEKP) Verilerinin Veri Madenciliği ile Sınıflandırılması ve Kümelenmesi
M. Alan, (2014)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies