»Archives
» Volume : 07 | Issue : 04 | Year : 2014

 

Örgütsel Yeteneklerin Türkiye’deki Otel İşletmeleri Bağlamında Analizi
S. Ağraş, I. Kılınç, (2014)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Birinci ve İkinci İnönü Savaşlarının Sovyet Rusya Basınında Yansımaları [Pravda ve İzvestiya Gazeteleri Üzerinden Basın Analizi]
E. Akman, (2014)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Modern Rus Medyasında Türkiye İmajı
N. Ayhan, (2014)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
. , B. Gülcan, A. Aytpbaeva, (2014)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Meâlî Dîvânı'nda Harf Oyunları
H. Tas, (2014)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Jeopolitik Ve Tarihsel Bir Rekabet Sahasi Olarak Ukrayna Ve Diş Politika Parametreleri
O. Tecer, (2014)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies