»Archives
» Volume : 07 | Issue : 02 | Year : 2015

 

Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığında Bulanık Vikor Uygulaması
M. Turkmen, T. Bildik, (2015)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Çalışanların Öznel İyi Oluşunu Etkileyen Demografik Faktörlerin İncelenmesi: Antalya İli Konaklama İşletmeleri Örneği (Demographic Factors That Effect Employees’ Subjective Well-Being: Antalya Province Evidence From Hotel Industry)
G. Yurcu, H. Atay, (2015)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Vergi Müfettişlerinin Türkiye`deki Sahte Fatura Kullanımı Sorununa Yaklaşımı Üzerine Bir Araştırma
A. Yasar, (2015)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Hemşirelerin Yaşam Kalitesi Algılarının Motivasyonlarına Etkisi: Bir Kamu Hastanesi Örneği
M. Akbolat, G. Över, M. Turgut, (2015)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yararlanılan Kısa ve Uzun Metrajlı Filmlerin Kırgızistan Bağlamında Değerlendirilmesi
P. Unluler Arabaci, (2015)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Piyasa Ekonomisinin İki Zayıf Rotası: Afganistan ve Kırgızistan
I. Kalayci, (2015)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
«Замана» агымынын изилдениши
G. Nurdin Kyzy, (2015)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Lise Öğrencilerinin Uyum Bozucu Şemalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Kırgızistan ve Türkiye Örneği
K. Salimoglu, (2015)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
İsmet İnönü’nün Eğitim Felsefesi ( Konuşmaları ve Yazdıkları Işığında Nitel Bir Analiz)
G. Yilmaz, E. Toprakçı, (2015)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Kamuoyu Oluşumunda Stratejik Bir Araç Olarak Sivil Toplum Kuruluşları
C. Yavuz, I. Kaynar, (2015)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies