»Archives

» Piyasa Ekonomisinin İki Zayıf Rotası: Afganistan ve Kırgızistan
Piyasa Ekonomisinin İki Zayıf Rotası: Afganistan ve Kırgızistan
Author(s)
I. Kalayci
Keywords
Global Market Economy, Afghanistan, Kyrgzstan.
Kalayci, I., (2018). Piyasa Ekonomisinin İki Zayıf Rotası: Afganistan ve Kırgızistan, MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 99-118
Abstract
-Öz<br />Afganistan ve Kırgızistan, tarihsel ve moral değerler bakımından Türkiye’nin ilgi alanına giren : aynı zamanda kapitalist küreselleşme açısından çeşitli sorunlar yaşamakta olan iki Orta Asya ekonomisidir. Araştırma sorusu üç boyutta ele alınabilir: i-Afganistan ve Kırgızistan’ın piyasa ekonomisine geçiş serüveni: Afganistan, “Üçüncü Dünya”nın karakterini taşıyan bir ülke görünümünde iken : Kırgızistan ise, eski bir Sovyet bakiyesi olarak liberal ekonomiye geçişin sancılarını büyük ölçüde atlatmış bir ülke görünümündedir. ii-Bu iki ülkenin benzer ve farklı piyasa ekonomisi yapıları: Her iki ülke yoksul ve geri kalmıştır. Bu ülkelerde piyasa ekonomisinin kurum ve kuralları yeterince gelişmemiştir. iii-Türkiye’nin bu iki ülkeye piyasa ekonomisine geçiş sürecinde sunabileceği bilgi, deneyim ve mali katkılar: Türkiye, Avrupa Birliği’nin aday üye olması sıfatıyla bu bölge için çağdaş piyasa gelişmeleri noktasında bir köprü işlevini görebilir. <br /><br /><br />Two Weakness Routes of Market Economy: Afghanistan and Kyrgzstan<br />Abstract<br />Afghanistan and Kyrgyzstan are two Central Asian economies that are historically and morally has gained interest of Turkey and at the same time are living problem within the framework of globalization. The research question can be considered in three ways: i- The pathway of Afghanistan and Kyrgzstan to market economy: Kyrgzstan, an old remainder of Soviet, mostly recovered the problems of transforming to market economy as Afghanistan has some characteristics of “Third World”. ii- The market economy structures of these two countries: Both countries are poor and less developed. In these countries the institutions and the rules of the market economy are not developed. iii- The information, experience and the financial addition of Turkey to both countries during the process to market economy: Turkey, as a candidate to European Union may act as a bridge to the region in the aspect of modern market improvements.
References
Doç. Dr. İrfan Kalaycı<br />İnönü Üniversitesi İİBF İktisat Bl. / Malatya<br />irfan.kalayci@inonu.edu.tr <br />
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies