»Archives
» Volume : 07 | Issue : 05 | Year : 2015

 

Okullarda Yaşanan Şiddet Olaylarinin Düzey ve Dinamiklerini Anlamak: Batman Merkez Örneği / Türkiye
Y. Arslan, (2015)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)’nın Kırgızistan’da Kalkınma Programları Çerçevesinde Faaliyet Analizi
U. Unal, (2015)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Tarihsel Süreç İçerisinde Türk Kültüründe Spor Algısı
A. Dever, A. İslam, (2015)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Nahçivan`da Erken Tunç Çağı Buluntuları Işığında Sanatsal Yapı
T. Halilov, (2015)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Main Features of Changes in Incoterms 2010
O. Başlangıç, (2015)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Perakende Sektöründe Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakatine Etkisi: Çanakkale İlinde Bir Araştırma
O. Rencber, H. Sönmez, P. Yücekaya, (2015)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Turizm Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Kariyer Planları ve Turizm Sektörüne Yönelik Tutumu
S. Cavus, A. Kaya, (2015)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Азыркы Кыргыз Тилиндеги Көп Кетирилген Каталардын Типтери Жана Түрлөрү
N. Suleimanova, B. Sagınbayeva, (2015)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Türkçede Örtmece Sözlerin Oluşum Yolları
A. Çiftoğlu Çabuk, (2015)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
OECD’ye Üye Ülkeler Açısından Kişisel Gelir Vergisi Mükellef Sayılarının ve Seçmen Sayılarının Değerlendirmesi
I. Organ, B. Yegen, (2015)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Üniversiteye İlişkin Memnuniyet Algıları: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örneği
B. Erdem, F. Şenol, (2015)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
İş Yaşamında Yalnızlık, Duygusal Zekâ ve Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma
N. Mercan, K. Demirci, D. Ozler, E. Oyur, (2015)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Kırgızistan Bişkek’te Ailelerin Satınalma Kararlarında Çocukların Rolü
B. Bayraktar, S. Uçkaç, (2015)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Sınıf Öğretmenlerinin Soru Sorma Stratejileri ve Karşılaştıkları Sorunlar
B. Erkuş, D. Kılıç, (2015)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
An Assessment of M-Customer Satisfactıon Drivers and Levels From MShopping Applicatıons with Kano’s Model
S. Barutçu, A. Akgün, H. Dinçer Aydın, (2015)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Olumsuz Değerlendirilmekten Korkma Düzeylerinin Belirlenmesi: Bir Devlet Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Araştırma
A. Ayan, A. Ünsar, (2015)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Hizmet Sektöründe Çalışan Personelin Ekip Çalışmasına İlişkin Algılamalarının Değerlendirilmesi
C. Serinkan, G. Arat, (2015)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Düzenli Fitness Egzersizlerinin Antropometrik ve Deri Altı Yağ Ölçüm Değerlerine Etkisi
S. Geri, K. Çelik, B. Demirhan, K. Canuzakov, S. Gönülateş, D. Abdırahmanova, A. Tillabaev, R. Geri, (2015)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Türk Siyasi Düşüncesinde Gustave Le Bon Etkisi: Abdullah Cevdet Örneği
F. Polat, A. Durmuş, (2015)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Kırgızistan’da Türk Girişimcilerin Profili Üzerine Bir Araştırma
S. Najimudinova, U. Ünal, T. Özdil, (2015)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Spor Organizasyonlarında Görev Yapan Bireylerin Zaman Yönetimi, Tutum ve Becerilerinin İncelenmesi
D. Özsoy, I. Toksöz, A. Oğuzhan, (2015)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Кыргыз жана огуздардын этникалык байланыштарынын башаты
M. Kocobekov, (2015)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Türk Halklarının Kültürel Değerlerinin Oluşmasına Katkı Sağlayan Atasözlerinde İletişim Teması
M. Gok, (2015)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Karahanlı Hânedân Üyelerinin Gazneliler ve Selçuklularla Sıhriyeti
E. Ayan, (2015)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
İzmir ve Serbest Cumhuriyet Fırkası [12 Ağustos-17 Kasım 1930]
E. Öz, (2015)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Hemşehri Derneklerinin Kente Uyum Sürecine Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme
B. Altiparmak, (2015)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies