»Archives
» Volume : 07 | Issue : 01 | Year : 2016

 

. , N. Margazieva, A. Kaya, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
KUR’AN’ın Kur’an’ın Yazıya Aktarılması ve İlk Vahiy Kâtibi Meselesi
H. Çelik, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
BIST-Ulaştırma Endeksinde Yer Alan Firmaların Mali Performanslarının Ölçülmesi ve TOPSIS Yönteminin Uygulanması*
S. Kendirli, A. Kaya, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Kırgızistan’da Bütçe Açığı ile Dış Ticaret Açığı İlişkisi
D. Baigonushova, C. Pirimbayev, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Geçiş Ekonomilerinde Üniversite Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Demografik Faktörler: Kırgızistan Örneği
R. Abdİyeva, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Karaman Kent Dinamiklerinin Çevresel Duyarlılık Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
H. Candan, A. Maltaş Erol, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Kutadgu Bilig’de Din ve Devlet İlişkisi: İki Dünyada Da Mutlu Olmak
N. DoĞan, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
. , C. Serinkan, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Sosyal Konut Uygulamaları ve Sosyal Dışlanma (Toplu Konut İdaresi Yoksul Konutları Örneği)
H. Beşirli, M. Bakır, M. Koçancı, Z. Özdemir Güller, M. Yalçınkaya Gülle, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Bir Kavramsallaştırma Denemesi Olarak Yoksulluk Çökmesi
M. Kocanci, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Canış ve Bayış’ın Sonsuz Yolculuğu
I. Abali, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Geleneksel Yayla Göçü: XX. Yüzyılın Başındaki Kırgız ve Anadolu Konar-Göçerleri Örneği
B. Isakov, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Казахстандын экспорт, экономикалык өсүш, импорт, валюта курстары жана бюджет дефицитинин байланышынын VAR-анализи
A. Aktash, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Кыргыз Pеспубликасынын жарандарынын чет өлкөдө окууга болгон кызыгуусу
A. Ibraeva, R. Ismailova, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Samsun Bölgesi Okçuluk Takımına Beslenme Eğitimi Verilerek Bazı Hematolojik Bulguların ve Performansın Değerlendirilmesi
D. Derebasi, C. Asal, D. Yüceloğlu Keskin, F. Elmacıoğlu, S. Ağaoğlu, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Engelsiz Müzik Eğitimi
S. Şaktanlı, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Horâsân’da Siyasî Hayat ve Şehzâde Yesâvur İsyanı (1317-1320)
O. SubaŞi, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies