»Archives
» Volume : 07 | Issue : 02 | Year : 2016

 

Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınmanın Faktörü Olarak Eko-Enerji ve Enerji Verimliliği: Ülke Karşılaştırmaları
A. Gacener Atış, A. Kaya, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Манас дастанынын Жүсүп Мамай вариантында кездешкен -ганы жана -галы мүчөлөрүнүн колдонулуш өзгөчөлүгү
M. Rakımbek Uulu, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Perakende Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Sorunlarına Yönelik Çorum Ölçeğinde Bir Çalışma
S. Kendirli, H. Cagiran Kendirl, F. Diker, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Konaklama İşletmelerinde Kadın Muhasebecilerin Cam Tavan Algisina Yönelik bir Araştirma: Antalya İli Örneği
A. Ciğer, G. Uyar, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Kırgız Edebiyatında Olumlu Kahramanlara Dair
K. Goz, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
İmam Buhari’nin Kitaplarında İmam Ebu Hanife Hakkındaki Rivayetlerin Tespit ve Tahlili
M. Erdem, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Türkiye’ de İlköğretim Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarının Çocuk Hakları Açısından İncelenmesi
H. Dündar, E. Hareket, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgüt İnovasyonu ve İç Girişimcilik Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Oteller Üzerinde Bir Araştırma
A. Atar, E. Konaklıoğlu, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Air Conditioner Selection Problem with COPRAS and ARAS Methods
E. Aytac Adali, A. Tuş Işık, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
. , C. Tokmak, M. Gnira, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
. , (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Almanya, Kırgızistan ve Türkiye Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması
K. Boobekova, Y. Erman, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Türk Tarihi Araştırmacısı Olarak A. N. Bernştam ve Eserleri
C. Buyar, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
M.Ö. II. Binde Batı Anadolu’da Yakma Gömme Âdeti
E. Oral, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Reklamda Etik Üzerine Bir Değerlendirme: “Koton Reklamı”
A. Kızbaz, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies