»Archives
» Volume : 07 | Issue : 03 | Year : 2016

 

Afet Odaklı Acil Manevi Sosyal Hizmet Uygulamaları Bağlamında Türkiye’ye Yönelik Bir Model Önerisi
A. Yumurtacı, A. Seyyar, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Çocukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinliklerinin “Yaratıcılık ve Geliştirilmesi” Dersinde Okul Öncesi Bölümü Öğrencilerine Olan Etkisi (Samsun Eğitim Fakültesi Örneği)
M. Gökalp, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
The Analysis for The Effect of Classroom Climate on The Students of Primary Teaching
P. Kızılhan, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Avrupa Birliği’nin Tarım Entegrasyon Süreci ve Türk Cumhuriyetlerinin Tarım Entegrasyon Projeksiyonu
S. Yalçınkaya, M. Aktaş, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Kırgızistan ve Kazakistan’da Dış Ticaret, Döviz Kuru ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki
C. Ganiyev, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Kırgızistan’da Dini Durum ve Sovyet Sonrası Dini Gelişmeyi Besleyen Etkenler
S. Cebeci, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Hz. Peygamber (SAS)’ın Kur’an’i Tefsir Etme Şekilleri
H. Çelik, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
İbnü’l-Arabi’nin Marifet Teorisi Açısından Aklın Değeri
M. Çakmaklıoğlu, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Kur’an’ı Anlamaya Yönelik Literal ve Kültürel Yaklaşımların Sosyal Değişmeye Uyum Açısından İşlevselliği*
O. Eyüpoğlu, M. Yıldız, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Otomobil Bakım ve Servis Hizmetleri Tercihine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi
M. Karahan, H. Dinç, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Döviz Kuru ve Enflasyonun Bist Banka Endeksi Üzerindeki Etkisi
S. Kendirli, M. Çankaya, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Beş Faktör Kişilik Özellikleri İle İşkolizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kamu Sektöründe Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma
M. Mert Şencan, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Sosyal Medyanin Örgüt İçi İletişimdeki Rolü
S. Özdemir, R. Erdem, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Ülke Deneyimler
S. Yıldız, A. Uğur, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Abdi İpekçi Yönetimindeki Milliyet Gazetesi'nin Bir Kitle Gazetesi Olarak Soğuk Savaş Bağlamında Değerlendirilmesi
B. Erdem, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
İletişim Ediminde “Diyalog Etiği” ve Televizyon Tartışma Programlarına Eleştirel Bir Bakış
G. Yoğurtçu, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Turizmde Sürdürülebilirlikte Halkla İlişkiler Çalışmalarının Önemi
C. Yavuz, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Türk Dünyasında Ulusal Kimliklerin İnşasında Manas Destanına Siyasal İletişim Açısından Bir Yaklaşım
N. Ekinci, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Milli Mücadele Döneminde İç İsyanlar: Yozgat Örneği
D. Demirel, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Nikolay Lvoviç Zeland ve Kaşgariya i Perevalı Tiyanşanya (Doğu Türkistan ve Tiyan-Şan Dağları Geçitleri) Adlı Eserinde Doğu Türkistan
B. Gencal, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Кыргыз каганатынын бийлик структурасы
M. Kocobekov, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Kırgız Matbuatının Ortaya Çıkmasında Ceditçiliğin Rolü
E. Güngör, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Bağdat Paktı'nın Kuruluş Süreci ve Gelişiminde Türkiye'nin Rolü
M. Serbest, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies