»Archives

» Avrupa Birliği’nin Tarım Entegrasyon Süreci ve Türk Cumhuriyetlerinin Tarım Entegrasyon Projeksiyonu
Avrupa Birliği’nin Tarım Entegrasyon Süreci ve Türk Cumhuriyetlerinin Tarım Entegrasyon Projeksiyonu
Author(s)
S. Yalçınkaya, M. Aktaş,
Keywords
Gıda Güvenliği, Türk Dünyası, Tarım, Entegrasyon.
Cite this article
Yalçınkaya, S., Aktaş, M., (2018). Avrupa Birliği’nin Tarım Entegrasyon Süreci ve Türk Cumhuriyetlerinin Tarım Entegrasyon Projeksiyonu, MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 59-87
Abstract
Bu çalışmanın amacı; Türk Dünyası içerisinde gıda güvenliğini sağlamak için, ortak tarım politikalarının geliştirilebilirliğini ve projeksiyonlarını araştırmaktır. Dünyada ekonomik problemler içerisinde gıda güvenliği ve gelir yetersizliği oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Gıda güvenliğinin sağlanmasının temelinde ülkelerin ayrı, ayrı uyguladıkları tarım politikaları yer almakta, bu durum ise göreceli üstünlük yapısı ile çelişmekte ve verimsizlikler ortaya çıkarmaktadır. Türk Dünyasının gıda güvenliğinin sağlanması için ortak tarım politikalarının geliştirilmesi oldukça önemlidir. Türk Dünyasının ortak tarım politikaları hazırlanırken diğer ülkelerin benzer tecrübelerinden faydalanılması oldukça mantıklı olacaktır. Buna bağlı olarak Avrupa Birliği’nin (AB) Ortak Tarım Politikası (OTP) çalışmamızda araştırılacak ve Türk Dünyası Ortak Tarım Politikasına nasıl bir yarar sağlayabileceği konusunda fikirler sunacaktır.
References
ABB (2012). 2013 SONRASI AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASI. Ankara: TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, 2012.
Baş, E. (2004). Avrupa Birliğinde ortak tarım politikası alanında 2003 ve 2004 yıllarında gerçekleştirilen reformların genişleme süreci ve Türkiye'nin adaylığı göz önüne alınarak incelenmesi (Doctoral dissertation, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği). Uzmanlık Tezi. Ankara
ÇALIŞKAN, Ö. (2011). 2013 SONRASI AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASI. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 38, 137-164 .
ERAKTAN, G. (2006). AVRUPA BİRLIĞI ORTAK TARIM POLİTİKASINDA DEĞIŞIM DOĞRULTULARI VE TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ.» Ankara Avrupa Çal ışmaları Dergisi Cilt: 5, No:2 , 47-67.
ERAKTAN, G. (2009) ORTAK TARIM VE BALIKÇILIK POLİTİKASI. Ankara: A.Ü.Ziraat Fakültesi,
ERAKTAN, G., ve ÖREN N.(2014). AB OTP. www.archive.org. 2014. https://archive.org/stream/AvrupaBirlii/AbleOrtakTarim_djvu.txt (2015 tarihinde erişilmiştir).
Erdoğan, O. (2015). Türkiye ve Avrupa Birliğinde Tarim Politikalaı Ve Tarımda Emeklilik Sistemi. Pamukkale Üniversitesi Araştırma Projesi Raporu
EU Agriculture and Rural Development . «Agriculture and Rural Development Agenta 2000.» Agriculture and Rural Development Agenta 2000. 2000. http://ec.europa.eu/agriculture/cap-history/agenda-2000/index_en.htm ( 2015 tarihinde erişilmiştir).
Europa Commission . (2012). Historical Development of the CAP. Europa Commission . 2012. http://ec.europa.eu/agriculture/cap-history/cap-history-large_en.png (2015 tarihinde erişilmiştir).
European Comission. (2012). ec.europa.eu. European Comission Farm Policy. 2012. http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/files/history/history_book_lr_en.pdf (2015 tarihinde erişilmiştir).
European Commıssıon (2012). 50 Years of Common Agricultural Policy. Belgium: Publications Office of the European Union, 2012.
European Commıssıon (2011). A Budget for Europe 2020 . ec.europa.eu. 29 6 2011. http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/MFF_COM-2011-500_Part_I_en.pdf ( 2015 tarihinde erişilmiştir).
FAO. «www.faostat3.fao.org.» www.faostat3.fao.org. 2014. http://faostat3.fao.org/download/ (2015 tarihinde erişilmiştir).
FOA. «www.faostat3.fao.org.» www.faostat3.fao.org. 2015. http://faostat3.fao.org/download/D/FS/E (2015 tarihinde erişilmiştir).
IMF. «www.imf.org.» www.imf.org. 2014. http://www.imf.org/external/index.htm (20145tarihinde erişilmiştir).
Kamacı, A. (2006) Türkiye’de Tarımsal Destekleme Politikalarının Etkinliği ve OTP’ye Uyum Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Sakarya
KİLİT, G. (2012). AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASI VE REFORM ÇALIŞMALARI. İKV DEĞERLENDİRME NOTU, İKTİSADİ KALKINMA VAKFI, 2012.
KİLİT, G. (2012). İKV DEĞERLENDİRME. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI http://oldweb.ikv.org.tr/images/upload/data/files/degerlendirme_notu_-_52.pdf, 2012.
Hekimoğlu, B. ve Altındeğer, M. (2006) AB ORTAK TARIM POLİTİKALARI VE DTÖ KARARLARI-BUNLARIN ÜLKE ve BÖLGE TARIMINA. Samsun Valiliği İl Tarım Müdürlüğü Raporu. Samsun
NAZLI, A.R. ve KÜDEN A.B.(2012).AB Ortak Tarım Politikası ve Türkiye. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi , 2012: 93-95.
SAYIN, C., M. N. MENCET YELBOĞA, ve DİĞERLERİ. (2012) Avrupa Birligi Ortak Tarım Politikası, Türkiye ve Avrupa Birligi’nde Yas Meyve Sebze Piyasası’nın Degerlendirilmesi. Proje, Antalya: “Akdeniz’in Kalbinde Yas Meyve Sebze Pazarlama” projesi, 2012.
Sayın, C. Ve Tufan, A. (2012) Türkiye ve Avrupa Birliği'nde izlenen Tarım Politikaları, www.cengizsayin.com/YAYINLAR/AB_POLITIKA_(TOKAT).pdf
World Bank. «www.worldbank.org.» www.worldbank.org. 2014. http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx?isshared=true# (2015 tarihinde erişilmiştir).
YÜCESOY, D.(2010). Avrupa Biriliği Ortak Tarım Politikası ve Avrupa Birliği- Türkiye Mali İşbirliği Kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınma. Avrupa Birliği Uzmanlığı Yeterlilik Tezi, Ankara: T.C. Maliye Bakanlığı Avrupa Biriliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, 2010.
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies