»Archives

» Kırgızistan ve Kazakistan’da Dış Ticaret, Döviz Kuru ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki
Kırgızistan ve Kazakistan’da Dış Ticaret, Döviz Kuru ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki
Author(s)
C. Ganiyev
Keywords
ihracat, ithalat, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, ARDL koentegrasyon yaklaşımı, Kırgızistan, Kazakistan.
Ganiyev, C., (2018). Kırgızistan ve Kazakistan’da Dış Ticaret, Döviz Kuru ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki, MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 89-101
Abstract
Bu çalışmada Kırgızistan ve Kazakistan’da döviz kuru, ithalat, ihracat ve GSYİH ilişkileri ARDL koentegrasyon testi yaklaşımıyla incelenerek iki ülke arasında mukayeseli analiz yapılması amaçlanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, Kırgızistan’da hem kısa hem uzun dönemde dış ticaretin ekonomik büyümeyi olumlu etkilediği; Kazakistan’da ise büyümede ithalatın daha büyük rolünün olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, Kırgızistan’ın ihracatı kısa dönemde GSYİH ile ithalattan etkilenirken, uzun dönemde reeksportun öneminin arttığı görülmüştür. Son olarak, döviz kurundaki değişmelerin Kırgızistan’da belirsizlikleri artırarak kısa dönemde ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediği; Kazakistan’da ise devalüasyonların hem kısa hem de uzun dönemde ithalatı caydırdığı tespit edilmiştir.
References
Abbas, Shujaat (2012). “Causality between Exports and Economic Growth: Investigating Suitable Trade Policy for Pakistan”. Eurasian Journal of Business and Economics 5 (10): 91-98.
Arize, Augustine C., Thomas Osang and Daniel J. Slottje (2000). “Exchange-Rate Volatility and Foreign Trade: Evidence From Thirteen LDC's”. Journal of Business and Economic Statistics 18 (1): 10-17.
Brada, Josef C., Ali M. Kutan and Su Zhou (1997). “The Exchange Rate and the Balance of Trade: the Turkish Experience”. The Journal of Development Studies 33 (5): 675-692.
Hatemi-j, Abdulnasser (2002). “Export Performance and Economic Growth Nexus in Japan: a Bootstrap Approach”. Japan and the World Economy 14 (1): 25-33.
Jouini, Jamel (2015). “Linkage between International Trade and Economic Growth in GCC Countries: Empirical Evidence from PMG Estimation Approach”. The Journal of International Trade and Economic Development 24 (3): 341–372.
Narayan, Paresh Kumar (2005). “The Saving and Investment Nexus for China: Evidence from Cointegration Tests”. Applied Economics 37 (17): 1979-1990.
Pesaran, Hashem M. and Shin Yongcheol (1995). “Autoregressive Distributed Lag Modelling Approach to Cointegration Analysis”. DAE Working Paper Series No. 9514. Cambridge: Department of Applied Economics, University of Cambridge.
Pesaran, Hashem M. and Shin Yongcheol (1999). “Autoregressive Distributed Lag Modelling Approach to Cointegration Analysis”. Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The Ragnar Frisch Centennial Symposium. Cambridge: Cambridge University Press.
Pesaran, Hashem M., Shin Yongcheol and Smith Richard J. (2001). “Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships”. Journal of Applied Econometrics 16: 289-326.
Ramos, Francisco F. Ribeiro (2001). “Exports, Imports, and Economic Growth in Portugal: Evidence from Causality and Cointegration Analysis”. Economic Modelling 18: 613-623.
Saraç, Taha Bahadır (2013). “İhracat ve İthalatın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği”. Ege Akademik Bakış 13 (2): 181-194.
Talantuly, Nurmaganbet E., Nakisheva Makhabbat K. and Daribayeva Meruyert Zh. (2012). “Modern Foreign Trade Activities of Kazakhstan Republic”. World Applied Sciences Journal 18 (Special Issue of Economics): 111-117.
Thornton, John (1997). “Exports and Economic Growth: Evidence from 19th Century Europe”. Economic Letters 55 (2): 235-240.
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies