»Archives

» Bağdat Paktı'nın Kuruluş Süreci ve Gelişiminde Türkiye'nin Rolü
Bağdat Paktı'nın Kuruluş Süreci ve Gelişiminde Türkiye'nin Rolü
Author(s)
M. Serbest
Keywords
Soğuk Savaş, Ortadoğu, ABD, Bağdat Paktı, Türkiye.
Serbest, M., (2018). Bağdat Paktı'nın Kuruluş Süreci ve Gelişiminde Türkiye'nin Rolü, MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 401-424
Abstract
Soğuk Savaş döneminde Ortadoğu, iki süper güç olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Sovyetler Birliği’nin yoğun nüfuz mücadelesine sahne olmuştur. ABD; Eisenhower’ın başkan olmasıyla birlikte rakibi Sovyetler Birliği’nin Ortadoğu bölgesine sızmasını önlemek için ve kendisi bölgede doğrudan etki gösterebilmek amacıyla “Kuzey Kuşağı” olarak adlandırdığı ülkeleri savunmaya yönelik siyasi pakt içerisinde bir araya getirme çabasına girmiştir. Türkiye, bu paktın kurulmasında öncü bir rol üstlenmiş ve bu oluşumun hayata geçmesi için Ortadoğu’da aktif politika izlemiştir. Türkiye’nin üstlendiği bu yeni rol cumhuriyetin kuruluşundan itibaren ilk kez Türkiye’nin ilgisini bu kadar yoğun biçimde Ortadoğu bölgesi ve Arap ülkelerine yöneltmesine neden olmuştur. Bununla birlikte bu politika, genel olarak Ortadoğu’da bir Türkiye karşıtlığının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bölge ülkelerinin ağırlıklı olarak yoğun muhalif tutumuna karşın “Bağdat Paktı” adıyla uluslararası bir örgüt kurulmuş ancak Ortadoğu’nun hassas dengeleri içinde pakt uzun ömürlü olmamış ve kısa süre içinde ad ve yapı değiştirerek silik bir kuruluş niteliğini almıştır.
References
Akşin, Aptülahat. Türkiye’nin 1945 Den Sonraki Dış Politika Gelişmeleri Orta Doğu Meseleleri,İstanbul, (Yayınevi Yok), 1959.
Armaoğlu, Fahir. 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1980, Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1983.
Armaoğlu, Fahir. Belgelerle Türk-Amerikan Münasebetleri, Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK) Türk Tarihi Kurumu (TTK) Yayınları, 1991.
Bağcı, Hüseyin. Demokrat Parti Dönemi Dış Politikası, Ankara, İmge Kitabevi, 1990.
Bağlum, Kemal. Anıpolitik 1945-1960, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1991.
Behramoğlu, Namık. Türkiye-Amerikan İlişkileri (Demokrat Parti Dönemi), İstanbul, Yar Yayınları, 1973.
Binder, Leonard. The Ideological Revolution in the Middle East, New York, John Wiley
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies