»Archives

» Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Ülke Deneyimler
Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Ülke Deneyimler
Author(s)
S. Yıldız, A. Uğur,
Keywords
Cinsiyete duyarlı bütçeleme, kamu bütçeleri, bütçe harcamaları
Cite this article
Yıldız, S., Uğur, A., (2018). Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Ülke Deneyimler, MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 271-292
Abstract
Kadınlar erkeklere göre ekonomik, sosyal ve siyasal alanlardaki eşitlik açısından daha dezavantajlıdır. Bütçe programlarında ve politikalarındaki cinsiyet hususlarını da içeren parametrelerin altında yatan neden budur. Cinsiyete duyarlı bütçeleme deneyimi bütçeye ayrıntılı bir şekilde cinsiyet ayırımı gözeterek bakmaktadır. Bu anlayışta kadın ve erkekler arasında ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik olarak devlet bütçeleri önemli fonksiyonlar üstlenmektedir. Süreçte daha başarılı olmak için, politika çıkarımlarından somut gelişmeler elde edilmesi yoluyla cinsiyete duyarlı bütçeleme sürecinin içine entegre edilmelidir. Günümüzde cinsiyete duyarlı bütçeler dünyadaki birçok ülkede uygulanmaya çalışılmaktadır.
References
A5-2003 0214
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies