»Archives

» Beş Faktör Kişilik Özellikleri İle İşkolizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kamu Sektöründe Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma
Beş Faktör Kişilik Özellikleri İle İşkolizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kamu Sektöründe Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma
Author(s)
M. Mert Şencan
Keywords
İşkolizm, Beş Faktör Kişilik Özellikleri, Gelişime Açıklık, Sorumluluk, Dışadönüklük, Uyumluluk, Duygusal Denge.
Mert Şencan, M., (2018). Beş Faktör Kişilik Özellikleri İle İşkolizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kamu Sektöründe Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma, MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 229-246
Abstract
İşkolizm kavramı, kişinin içten gelen bir zorlama ile aşırı çalışma isteği şeklinde tanımlanan bir bağımlılıktır. Bütün bağımlılıklar gibi bireyin sağlığı ve sosyal ilişkileri açısından negatif sonuçlar doğurmaktadır. Bu sebeple literatürde işkolizmin nedenleri, sonuçları ve ilişkili olduğu kavramlar çeşitli araştırmalara konu olmuştur. İşkolizmin ilişkilendirildiği kavramlardan biri de kişilik özellikleri olup, bu konu özellikle Türkiye literatüründe henüz tatmin edici doygunluğa ulaşamamıştır. Bu araştırmanın amacı işkolizm ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi kamu çalışanları üzerinde incelemektir. Bu sebeple Isparta ilinde çeşitli meslek gruplarından 157 kamu çalışanına anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda kişilik özelliklerinden sorumluluk ile aşırı çalışma ve kompulsif çalışma ve dolayısıyla işkolizm arasında pozitif anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca duygusal denge ile aşırı çalışma arasında da negatif yönlü anlamlı ilişki bulunmuştur.
References
Akın, U.
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies