»Archives

» Nikolay Lvoviç Zeland ve Kaşgariya i Perevalı Tiyanşanya (Doğu Türkistan ve Tiyan-Şan Dağları Geçitleri) Adlı Eserinde Doğu Türkistan
Nikolay Lvoviç Zeland ve Kaşgariya i Perevalı Tiyanşanya (Doğu Türkistan ve Tiyan-Şan Dağları Geçitleri) Adlı Eserinde Doğu Türkistan
Author(s)
B. Gencal
Keywords
Zeland, Rus Çarlığı, Kırgızlar, Doğu Türkistan, Kaşgar.
Gencal, B., (2018). Nikolay Lvoviç Zeland ve Kaşgariya i Perevalı Tiyanşanya (Doğu Türkistan ve Tiyan-Şan Dağları Geçitleri) Adlı Eserinde Doğu Türkistan, MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 363-377
Abstract
Çarlık Rusyası zamanında Orta Asya Türk tarihi hakkında araştırma yapan önemli bilim adamları yetişmiştir. Bu araştırmacılardan biri şüphesiz doktor Nikolay Lvoviç Zeland’dır. Gitmiş olduğu bütün coğrafyalarda doktorluk mesleğini icra eden Zeland, Kırgızlar ve Doğu Türkistan Türkleri hakkında yapmış olduğu çalışmalarla Orta Asya Türk tarihine katkıda bulunan iyi bir araştırmacı, antropolog ve etnograf olduğunu açıkça kanıtlamaktadır. Bu makalede, Rus araştırmacı Doktor Nikolay Lvoviç Zeland’ın hayatı ve eserlerinin yanı sıra, 19. yüzyılın son çeyreğinde Rusça yazmış olduğu Kaşgariya i Perevalı Tiyanşanya adlı eserinden faydalanmak suretiyle Doğu Türkistan bölgesi hakkında siyasi, askeri, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda bilgiler vermeye çalışılarak bu alandaki çalışmalara katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.
References
Biçurin, N. Y. Biçurin (1829), Opisaniye Djungarii i Vostoçnogo Türkestana. Saint-Peterburg.
Hayit, Baymirza (2004), Türkistan Devletlerinin Milli Mücadele Tarihi, Ankara.
Kuropatkin, A. N. (1879), Kaşgariya, S. Peterburg.
Krılov, Aleksandr Tolstikoviç (2015), Russkiye Vraçi XVIII naçala XX vekov, Kratkiy Meditsinskiy Biografiçeskiy Slovar.
Saray, Mehmet (1994), Rus işgali Devrinde Osmanlı Devleti İle Türkistan Hanlıkları Arasındaki Siyasi Münasebetler (1775-1875), Ankara.
Saray, Mehmet (2014), Yeni Türk Cumhuriyetleri Tarihi, Ankara.
Valihanov, Çokan (1985), Sabraniye Soçinenii vı Pyati Tomah,. c. III, Alma-Ata.
Zeland, N. (1885), Kirgizı. Etnologiçeskiy Oçerk, Sankt-Peterburg.
Zeland, N. (1888), Kaşgariya i Perevalı Tiyanşanya. Okruji Matbaası, Omsk.
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies