»Archives
» Volume : 07 | Issue : 04 | Year : 2016

 

Öğretmen Adaylarının Çatışma Eylem Stilleri ile Kültürlerarası Duyarlılık Düzeyleri Arasındakı İlişki
M. Baba Öztürk, Y. Öksüz, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Okulöncesi Öğretmenlerin Özel Gereksinimli Çocukların Tanılanması Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi
F. Aydoğdu, A. Akalin, B. Polat, N. İrice, M. Akpınar, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Hadis Metodolojisinde Teferrüd Kavramına Yönelik Kullanılan Tabirler
M. Düzenli, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Vahiy Bağlamında KUR’AN-SÜNNET İlişkisi
H. Çelik, O. Eyüpoğlu, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Hizmet Kalitesine Yönelik Algılamaları
A. Maksudunov, S. Çavuş, A. Eleren, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Küresel Pazara Giriş Kararının Bulanık AHP ve Bulanık TOPSIS Yaklaşımıyla Analizi
E. Yaras, H. Söyler, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Kararlara Katılım ve İş Doyumu Arasındaki İlişki: Banka Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
Z. Bağcı, T. Akbaş, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Algılarına Metaforik Bakış: Türk, Azeri, Türkmen, Kazak ve Kırgız Öğrenciler Örneği
M. Aras, Y. Özdemir, S. Özdemir, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
E-Ticaret İşletmelerinde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yönteminin Uygulanması; Açık Artırma Sitelerine Yönelik Bir Uygulama
H. Özçelik, O. Onat, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Antik Yunan’dan Roma’ya Retorikten Propagandaya
N. Ekinci, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Değer Oluşturmada İlişki Yönetimi
S. Savaş, A. Sürücü, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Pelikülden Dijitale: Sinema’daki Değişimler
F. Erdoğan Tuğran, H. Tuğran, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Hastanelerde Tıbbi Malzeme Talep Tahmini: Serum Seti Tüketimi Üzerinde Örnek Bir Uygulama
V. Yiğit, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
An Analysis of Anger Status of Teenagers Doing Sportive Activities and Teenagers Not-Doing Sportive Activities
B. Demirhan, S. Geri, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
İlköğretim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Öğretmenleri ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarının Zihinsel Engelli Bireylerin Fiziksel Egzersize Katılımlarının Etkilerine Yönelik Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi
A. Yilmaz, H. Kırımoğlu, O. Esentürk, E. İlhan, K. Kaynak, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies