»Archives
» Volume : 07 | Issue : 01 | Year : 2017

 

Internet and Social Media Usage of Secondary School Students in Rural Areas
N. Görkemli, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Mekân-Kimlik Etkileşimi: Kavramsal ve Kuramsal Bir Bakış Space-Identity Interaction: a Conceptual and Theoretical Overview
S. Güleç Solak, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Kişilerarası İletişim Sürecinde Empatinin Önemi: Kırgızistan Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
K. Yogurtcu, T. Özdil, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Farklılıklara Saygı Ölçeği’ nin Kırgız Kültürüne Uyarlanması
Y. Oksuz, E. Demir, C. Mamırova, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Gazete Haberlerinde Okur Temsilcisinin Rolü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme
H. Çakır, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Türkiye’de Çocuk Hakları Bağlamında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Araştırma Eğilimlerinin İncelenmesi
E. Hareket, H. Dündar, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
İşgörenlerin İş ve Serbest Zaman Çatışma Düzeyleri ile Mesleki Tükenmişlik ve Yaşam Tatmini İlişkisi: Ankara’daki 4-5 Yıldızlı Otel Çalışanları Üzerine Bir Uygulama
A. Iskender, A. Yaylı, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Кыргыз тарыхый романистикасы тууралуу жаңы табылгалар
H. Aşlar, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Nepotizmin Yenilik ve Yetenek Yönetimi Üzerine Etkisi
Y. Demirel, Y. Savaş, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Referans Seviyeleri Üzerinden İletişim Eğitimi: “Kırgızistan Örneği”
N. Ayhan, H. İşcan, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Türk Sosyolojisinde Yeni Arayışların İmkânı ya da Bir Çıkış Yolu Olarak Erol Güngör Sosyolojisi
I. Can, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Ashab-ı Kehf Kıssası ve İçerdiği Mesajlar
H. Çelik, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
İbn Hacer El-Askalânî’ye Nispet Edilen “El-Münebbihât” İsimli Eser Üzerine
F. Gökçe, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies