»Archives

» Türkiye’de Çocuk Hakları Bağlamında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Araştırma Eğilimlerinin İncelenmesi
Türkiye’de Çocuk Hakları Bağlamında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Araştırma Eğilimlerinin İncelenmesi
Author(s)
E. Hareket, H. Dündar,
Keywords
Çocuk, çocuk hakları, lisansüstü, araştırma eğilimi, tez çalışması
Cite this article
Hareket, E., Dündar, H., (2018). Türkiye’de Çocuk Hakları Bağlamında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Araştırma Eğilimlerinin İncelenmesi, MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 77-94
Abstract
Bu araştırma, Türkiye’de çocuk hakları bağlamında gerçekleştirilmiş tez çalışmalarının, çeşitli açılardan incelenmesi ve araştırma eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yaklaşımına uygun olgun olarak tasarlanan araştırmada, araştırma verileri doküman incelemesi tekniği ile elde edilmiştir. Bu amaç doğrultusunda araştırmada, ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenen : toplam 133 yüksek lisans ve doktora tez çalışması araştırmacılar tarafından incelenmiştir. Araştırma verilerinin analizi sürecinde, içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, tez çalışmalarının : genel kategorisi, konu alanı, yayın yılı, yayın dili, danışman kişi akademik unvanı, tezin : üniversitesi, enstitüsü, araştırma yöntemi, örneklem türü, örneklem seçim yöntemi, örneklem sayısı, veri toplama araçları ve veri analiz yöntemleri açısından elde edilen bulgularına yer verilmiştir. Bu araştırma bulgularına dayalı olarak : araştırmacılara yönelik ve ilgili konu bağlamında gerçekleştirilecek yeni bilimsel araştırmalara ilişkin bazı görüş ve öneriler geliştirilmiştir.
References
Ahi, B.
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies