»Archives
» Volume : 07 | Issue : 03 | Year : 2017

 

«Манас» эпосунан этнографиялык булактарга карай: жаныбарлардын тотемдик белгилери
Z. Kulbarakova, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Richard Swinburne’ün Kötülük Sorununa Yaklaşımı
A. Babataev, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Kuran’da Savaşla İlgili Getirilen Düzenlemeler
H. Çelik, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Nisabur’da Etkili Olmuş Kerâmî Şahsiyetler
Z. Alimoglu Surmeli, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Beyaz Rusya’da Süt Sektörünün İhracat Yapısı ve Rekabet Gücü
G. Bashimov, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Эффективность распределения финансовых ресурсов в государственном секторе системы здравоохранения Кыргызстана
D. Japarova, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Bazı Geçiş Ekonomisi Ülkelerinde Uygulanan Mikrofinans Sistemi Etkinliğinin Faiz Oranlarına Tesiri
K. Sultakeev, D. Aseinov, M. Bayrak, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Otel İşletmelerinde İşyerinde Dışlama ve Sosyal Zeka İlişkisi
M. Yüksel, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
İşkolikliğin Kuşaklara Göre Karşılaştırılması: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Bir Araştırma
M. Mucevher, T. Akçakanat, Z. Demirgil, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Otellerde Nepotizm (Akraba Kayırmacılığı) ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Kariyer Düzleşmesinin Aracılık Etkisi
T. Bolat, O. Bolat, O. Seymen, Y. Katı, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Кошумча нарк салыгынын өзгөчөлүгү жана кыргызстанда реформалоо перспективасы
D. Aseinov, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Keloğlan Kimliğinde Türk Masallari Anlatısı: Propp Yönteminde Türk Masalları
N. Bolat, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Auteur Yönetmen Yaklaşımının Türk Sinemasına Yansımaları: Demirkubuz Sineması
U. Ugur, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Sayısal Yayıncılığın Sağladığı Olanaklar; Etkileşimli Televizyon Ve Iptv Uygulamaları
H. Yaman, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Demokrat Parti İktidarı ve Basın
H. Çakır, D. Yavalar, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Çalışanların Tıbbi Atık Bilinci Düzeyini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma: Merzifon Devlet Hastanesi Örneği
D. Cansaran, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Tarihsel Süreçte Rus Avrasyacılığı: Klasik Avrasyacılıktan Neo-Avrasyacılığa
M. Serbest, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Gençliğe Yönelik Politika ve Uygulamalarda Yerel Yönetimlerin Rolü
T. Oktay, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Көркөм психологизм маселесинин кыргыз фольклорунда жана кыргыз повесттеринде чагылдырылышы
N. Suleimanova, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Geleneksel Türk Konut Mimarisine Ankara-Ulus’tan Bir Örnek
A. Karacag, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Ekoturizm Açısından Konya İli Doğa Yürüyüşü Rotaları Üzerine Bir Araştırma
O. Tekin, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Turizm Sektöründe Çalışma Koşulları Algısı, Hizmet Verme Yatkınlığı ve Mesleki Yabancılaşma İlişkisi: Turizm Eğitim Alan Öğrenciler Açısından Bir Değerlendirme
T. Bolat, O. Seymen, O. Bolat, O. Kinter, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies