»Archives

» Кыргызстандын тышкы миграциясынын динамикасы жана анын себептеринин анализи
Кыргызстандын тышкы миграциясынын динамикасы жана анын себептеринин анализи
Author(s)
B. Sulaymanova
Keywords
тышкы миграция, акчалай которуулар, Кыргызстан
Sulaymanova, B., (2018). Кыргызстандын тышкы миграциясынын динамикасы жана анын себептеринин анализи, MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 303-331
Abstract
Кыргызстан 1991-жылы эгемендүүлүгүн жарыялаган соң, саясий жана экономикалык мааниде эркиндикке ээ болуу менен бирге, жарандарынын дагы чет өлкөгө эркин кетүү кыймылы башталган. Айрым илимий изилдөө мекемелер жана адистер тарабынан эсептелип чыккан жумушчу мигранттардын учурдагы саны 500 миң адамдан - 600 миң адамга чейин, же экономикалык активдүү калктын 10 пайызынан ашыгы чет өлкөлөрдө иштеп жүргөндүгү тууралуу маалымат берилүүдө. Ал эми 2014-жылы Кыргызстан акчалай которуулардын ИДПсуна болгон үлүшү боюнча дүйнөдө эң алдыңкы он мамлекеттердин катарында экинчи орунду 30.3 % үлүш менен ээлеген жана бул акчалай которуулар миграциянын олуттуу таасирлеринин катарында орун алууда. Миграциянын себептерин жана аны жөнгө салуу механизмдерин иштеп чыгуу максатында, анын эмпирикалык жактан терең изилденүүсүнө себеп болууда. Бул себептерден улам бул илимий макалада Кыргызстандын калкынын миграциясына себеп болгон факторлорду эмпирикалык анализдердин негизинде изилдөө максаты коюлат. Эмпирикалык анализ Кыргыз Республикасынын Улуттук Статистика Комитети тарабынан жарыяланган жылдык маалыматтар жана «Кыргызстандагы жашоо» аттуу сурамжылоонун маалыматтарынын негизинде жүргүзүлгөн.
References
Ambrosini, J. W.,
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies