»Archives

» Barack Obama Dönemi Avrupa Birliği-ABD İlişkileri
Barack Obama Dönemi Avrupa Birliği-ABD İlişkileri
Author(s)
E. Akçay
Keywords
Obama, AB, ABD, Yumuşak Güç, Müttefik
Akçay, E., (2018). Barack Obama Dönemi Avrupa Birliği-ABD İlişkileri, MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 713-731
Abstract
Kasım 2008’de yapılan Başkanlık seçimini kazanarak 2009’da ABD’nin 44. Başkanı olan Barack Obama, hem ABD hem de uluslararası toplum için önemli bir umut kaynağı olmuştur. George W. Bush döneminde yapılan hatalar yüzünden sarsılan ABD imajını düzeltmek isteyen Obama, ABD’nin yumuşak güç unsurunu kullanarak yeni bir dış politika geliştirmeye çalışmıştır. Uluslararası krizlere tek başına müdahale etmenin maliyetli olduğunu anlayan Obama, bu nedenle müttefiklerinin de bu dönemde sorumluluk üstlenmesini istemiştir. Bunun için Obama, müttefikleriyle ilişkilerini geliştirmeye çalışmıştır. Bu kapsamda AB ile ilişkilerini geliştirmiştir. Ancak hem ABD’nin gerekse AB’nin farklı politikaları nedeniyle iki taraf arasındaki ilişkiler istenen başarıya ulaşamamıştır.
References
Akhtar, S. I. and Weiss, M. A. (2013). U.S. International Investment Agreements: Issues for Congress. CRS Report. R43052, 1-22. url’si https://fas.org/sgp/crs/row/R43052.pdf.
Akman, M. S. (2013). AB - ABD Transatlantik Ticaret Ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) Ve Türkiye. TEPAV Raporu. 201305, 1-17.
Barnett, T. (2009). Great Powers, America and the World After Bush. New York: G.P. Putnam’s Sons.
BBC. (2017). Edward Snowden: Leaks that exposed US spy programme. http://www.bbc.com/news/world-us-canada-23123964.
Council of European Union. (2009). EU-US Summit. Brussels.
Council of the European Union. (2011). EU-US Summit Joint statement. Washington.
Council of European Union. (2014). EU-US Summit Joint Statement. Brussels.
Council on Foreign Relations. (2017). Why Transatlantic Trade Winds Are Blowing. https://www.cfr.org/interview/why-transatlantic-trade-winds-are-blowing.
Duran, B. ve Yılmaz, N. (2012). Ortadoğu’da Modellerin Rekabeti: Arap Baharı’ndan Sonra Yeni Güç Dengeleri. Türk Dış Politikası Yıllığı 2011, 14, 15-86.
European Commission. (2013). Accompanying the document Recommendation for a Council Decision authorising the opening of negotiations on a comprehensive trade and investment agreement, called the Transatlantic Trade and Investment Partnership, between the European Union and the United States of America. Brussels.
European Commission. (2017). Statement from United States President Barack Obama, European Council President Herman Van Rompuy and European Commission President José Manuel Barroso. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm.
European Parliament. (2015). US Climate Change Policy. Brussels.
European Parliament. (2017). Delegatıon For Relatıons Wıth The Unıted States. http://www.europarl.europa.eu/delegations/noneurope/id/d_us/reports/report_59_en.pdf.
Eurostat. (2017a). Foreign direct investment statistics. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Foreign_direct_investment_statistics.
Eurostat. (2017). USA-EU - international trade and investment statistics. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/USA-EU_-_international_trade_and_investment_statistics.
Felbermayr, G., Larch, M., Flarch, L, Yalçın, E. and Benz, S. (2013). Dimensions and Effects of a Transatlantic Free Trade Agreement Between the EU and US. Ifo Instıtut.. Munich, 1-11. url’si http://www.transatlanticbusiness.org/wp-content/uploads/2014/05/dimensions-and-effects-of-a-transatlantic-free-trade-agreement-between-the-eu-and-usa.pdf.
Fisher, M. (2013). The one substantive foreign policy point in Obama’s inauguration speech. Washington Post. 1-2. url’si https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2013/01/21/the-one-substantive-foreign-policy-point-in-obamas-inauguration-speech/?utm_term=.f32e8e8cb6fe.
Gerges, F. (2001). Amerika ve Siyasal İslam. İstanbul: Anka Yayınları.
House of CommonsForeign Affairs Committee. (2010). Global Security: UK-US Relations. 1-240. url’si https://tr.scribd.com/document/29062579/UK-House-of-Commons-Foreign-Affairs-Committee-Global-Security-UK-US-Relations.
İKV. (2013). AB ve ABD Arasındaki Transatlantik Ticaret Ve Yatırım Ortaklığı Müzakereleri Ve Türkiye’ye Etkileri Semineri Yapıldı. İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi. 184, 8-11. url’si http://www.ikv.org.tr/ikv_dergi/ikv_eylul_2013/html/files/assets/common/downloads/publication.pdf.
İKV. (2017). AB ve ABD SWIFT Anlaşması’nı İmzaladı. http://bulten.ikv.org.tr/?ust_id=3163
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies