»Archives

» Belediye Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi: Samsun İlkadım Belediyesi Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
Belediye Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi: Samsun İlkadım Belediyesi Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
Author(s)
M. Yüksel
Keywords
Dağıtımsal Adalet, Prosedürel Adalet, Etkileşimsel Adalet, Örgütsel Vatandaşlık Davranışları
Yüksel, M., (2018). Belediye Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi: Samsun İlkadım Belediyesi Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 429-445
Abstract
Örgütsel adalet, çalışanların işyerlerinde kendilerine ne kadar adil davranıldığına ilişkin değerlendirmelerini içermektedir. Örgütsel vatandaşlık davranışları ise çalışanların rol dışı göstermiş oldukları davranışlardır. Örgütsel vatandaşlık davranışlarının oluşabilmesi için çalışanların örgütsel adaletin var olduğuna inanması gerekmektedir. Bu çalışmada, örgütsel adalet türleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiler incelenerek, çalışanların kurumdaki pozisyonlarına göre örgütsel adalet türleri ve örgütsel vatandaşlık davranışları düzeylerinde farklılaşma olup olmadığını belirlemektir. Çalışma teorik bir çerçevede sunulduktan sonra, araştırmanın uygulama kısmında 2014 yılında Samsun İlkadım Belediyesi’nde ortalama 300 çalışan arasından farklı hiyerarşik düzeylerde çalışan 103 kişi üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda örgütsel adalet ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve farklı pozisyonlarda çalışanların örgütsel adalet türleri ve örgütsel vatandaşlık davranışları düzeylerinde anlamlı bir farklılık olmadığı, örgütsel vatandaşlık davranışlarının oluşmasında örgütsel adaletin etkilerinin olduğu ve adaletli bir ortam oluşturan örgütlerin, bunun sonucunda gönüllü davranışlar gösteren çalışanlara sahip olacakları tespit edilmiştir.
References
Doç. Dr. Hasan Gül
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies