»Archives

» Kırgızistan’da Halkla İlişkiler Mesleğinin Gelişmesinde Yükseköğretim Kurumlarının Rölü
Kırgızistan’da Halkla İlişkiler Mesleğinin Gelişmesinde Yükseköğretim Kurumlarının Rölü
Author(s)
M. Artysheva
Keywords
Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Mesleği, Yükseköğretim, Kırgızistan
Artysheva, M., (2018). Kırgızistan’da Halkla İlişkiler Mesleğinin Gelişmesinde Yükseköğretim Kurumlarının Rölü, MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 541-558
Abstract
Çağımız koşullarında halkla ilişkiler alanı gün geçtikçe gelişmekte ve halkla ilişkilerde kullanılan yöntem, teknik ve beceriler değişikliklere uğramaktadır. Özellikle internet teknolojileri ve sosyal ağların yaygınlaşması ile kitleler kurumlara ve onların yaptıkları faaliyetlere karşı daha duyarlı hale gelmiştir. Bu koşullar halkla ilişkiler uzmanlarından daha stratejik düşünmeyi, hedef kitlelerle uzun vadeli, karşılıklı anlayışa dayanan iletişim kurmayı ve sürdürmeyi talep etmektedir. Halkla ilişkiler uzmanları hem kendi mesleğine, hem yürüttüğü uygulamalara, hem de faaliyet gösterdiği topluma karşı daha profesyonel davranması gerekmektedir. Bu nedenle yüksek öğretim kurumlarında,halkla ilişkiler eğitimi ayrı uzmanlık olarak verilmektedir. Ders programları halkla ilişkiler alanında son eğilimleri göz önünde bulundurarak hazırlanmaktadır. Kırgızistan’da halkla ilişkiler alanı yeni gelişmekte olmasına rağmen üniversitelerde halkla ilişkiler eğitimi verilmektedir. Bu çalışmada Kırgızistan’daki üniversitelerde halkla ilişkiler eğitimi ele alınacaktır. Ayrıca her üniversitede halkla ilişkiler bölümlerinin müfredat programları, öğretim elemanlarının akademik gelişimleri, kullanılan eğitim malzemeleri incelemeye tabi tutulacaktır.
References
AGEE, W., CAMERON, G., AULT, P., (2004). Essentials Of Public Relations. Piter.
ANGELOVSKİY, A. (2010). «Profession», «Professional Conscience», «Professional Activity», «Professionalism»: Notion Analysis. Rus Bilimler Akademisi Samara Bilim Merkezi Dergisi. Sayı 12 No5 (2). ss. 306-314

ARTIŞEVA, M. (2009). Kırgızistan’da Halkla İlişkiler Eğitimi. Bişkek: Kırgızistan-Türkiye Manas üniversitesi. Lisans Tezi.
ASNA, A. (1997). Halkla İlişkiler Public Relations P.R. Dünden Bugüne Bir Sanat - Meslek Öyküsü. Sabah Kitapçılık. ss. 208

BECERİKLİ, S.(2005).Uluslararası Halkla İlişkiler. İstanbul, İzmir. ss.102-103
DENİZ, S. (2001). Bireyin Meslek Seçimini Etkileyen Kaynaklar: Yeni Teknolojilerden İnternet. Muğla üniversitesi. SBE Dergisi. Sayı 6. ss. 1-9

İLHAN, S. (2008). “Yeni Kapitalizm ve Meslek Olgusunun Değişen Anlamları zerine”. Dumlupınar üniversitesi. Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı 21. ss. 313-328

KC MİLLİ İSTATİSTİK KOMİTESİ (2014). Kırgızistan’da Eğitim ve Bilim. İstatistiksel derleme. Bişkek

KUVATOVA, AZİMOVA, VORONİNA. (2014). “Kırgızistan’da Halkla İlişkilerin Gelişim Eğilimleri. Press-Cafe. http://www.vzglyad.kg/society/2132_press-kafe_tendentsii_razvitiya_PR_v_kyirgyizstane_stenogramma/ (22.08.2017)

L’ETANG, J. (2008). Public Relations. Concepts and Critique. Sage Publicatons. ss. 16-18
OKAY, A., OKAY, A. (2005). Halkla İlişkiler. Kavram. Strateji ve Uygulamaları. İstanbul: Der Yayınları. ss. 2

ŞAHİN-BAYLO, T. (2015). Kırgızistan Halkla İlişkilerinde Etkililik Değerlendirme Sistemi Hakkında. Veçerniy Bişkek.

http://dep.manas.edu.kg/department/Public Relations and Advertising/home (15.09.2017)
https://www.knu.kg/index.php?option=com_content
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies