»Archives

» Faiz Haddi ve Para Arzının Döviz Kuru Üzerine Etkisi: Kazakistan Örneği
Faiz Haddi ve Para Arzının Döviz Kuru Üzerine Etkisi: Kazakistan Örneği
Author(s)
F. Sekmen, A. Ravanoğlu,
Keywords
Döviz kuru, faiz haddi, eşbütünleşme, VAR analizi
Cite this article
Sekmen, F., Ravanoğlu, A., (2018). Faiz Haddi ve Para Arzının Döviz Kuru Üzerine Etkisi: Kazakistan Örneği, MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 333-342
Abstract
Bu çalışma döviz kuru, faiz haddi ve para arzı ilişkisini Kazakistan ekonomisi için 2005:05-2017:06 dönemi için analiz etmektedir. Çalışmada ilk olarak değişkenler arasında uzun dönem ilişki olup olmadığı Johansen eşbütünleşme testi kullanılarak sınanmıştır. Johansen testine göre, eşbütünleşme olmadığı için sınırlı olmayan VAR modeli ve VAR nedensellik yöntemi kullanılmıştır. Gerek VAR modelinde gerekse VAR nedensellik yönteminde faiz haddi ve döviz kuru arasında bir ilişki bulunmuştur. VAR nedensellik sonucuna göre, “faiz haddi döviz kurunun Granger nedeni değildir” şeklindeki ve “döviz kuru faiz haddinin Granger nedeni değildir” biçimindeki boş hipotez ret edilmektedir. Yani döviz kuru ve faiz haddi arasında çift yönlü bir nedensellik söz konusudur.
References
Bailey, S. A. (2005). Investigating the link between financial dollarization and inflation: Evidence from Jamaica.
http://boj.org.jm/uploads/pdf/papers_pamphlets/papers_pamphlets_Investigating_the_Link_between_Financial_Dollarization_and_Inflation__Evidence_from_Jamaica.pdf (Erişim: 25 Eylül 2017)
Benita, G.
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies