HAKKIMIZDA
1. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi merkezi Bişkek-Kırgızistan’dır. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin çıkardığı bir dergidir.
2. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi uluslararası hakemli, bilimsel, elektronik bir dergidir.
3. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 defa düzenli olarak çıkmaktadır.
4. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi dergisi 2001 yılından 2012 yılına kadar KTMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün yayınladığı “Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi” adıyla basılarak yayımlanmıştır. 2012 yılından itibaren ise “Manas Journal of Social Studies” adıyla elektronik olarak yayımlanmaktadır.
5. Dergide yayımlanacak makaleler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış kuramsal veya uygulamalı özgün makaleler olmalıdır.
6. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisinde Kırgızca, Türkçe, diğer Türk yazı dilleri, Rusça ve İngilizce makaleler yayımlanmaktadır.
7. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisine gönderilmesi, yayımı için başvuru olarak kabul edilir. Yazılar için telif ücreti ödenmez.
8. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisinde yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazar/yazarlarına aittir.
9. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.


ABOUT US
1. Bishkek- Kyrgyzstan is the center of Manas Journal of Social Studies (MJSS). It is a publication of Kyrgyz-Turkish Manas University.
2. Manas Journal of Social Studies is an international peer-reviewed, scientific and electronic journal.
3. MJSS is published four times a year, that is once every three months.
4. MJSS journal was published by the KTMU Institute of Social Sciences from 2001 until 2012 with the name of "Manas University Journal of Social Sciences". Since 2012, it has been published electronically with the name of “Manas Journal of Social Studies”.
5. Articles submitted to the journal must be authentic, and based on theoretical and practical knowledge. It is required to submit articles which have not been published anywhere before.
6. Articles in Kyrgyz, Turkish, other Turkic languages, Russian and English are published in Manas Journal of Social Studies.
7. When an article is submitted to Manas Journal of Social Studies, it is considered as an application for publication. Copyright fee is not paid for articles.
8. Any legal responsibility for the content of an article published in MJSS journal belongs to the author / authors.
9. MJSS journal has the right to make corrections in submitted writings as well as to publish or not to publish them.>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies