» Volume : 05 | Issue : 05 | Year : 2016

 Cover Page

Kişilik Özellikleri ile Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişki: Çanakkale Örneği
M. Boz, B. Buluk, G. Aydınkaya, Y. Arslantaş, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Porter’in Jenerik Rekabet Stratejileri ve Performans İlişkisi; Aksaray İli Organize Sanayi Bölgesi Örneği

A. Peker, S. Özdemir, G. Kerse, T. Arsu, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Avrasya Ekonomileri Örneği

S. Urut Kelleci, A. Bostan, A. Yılmaz, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Girişimcilik Eğiliminin Gelişiminde Girişimcilik Eğitimin Rolü

M. Uygun, E. Güner, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Üniversite Gençlerinin Girişimcilik Özelliklerinde Etkili Olan Faktörler

B. Bayraktar, G. Karadeniz, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Girişimcilik Kongresinin Bildiri Kitaplarında Yer Alan Araştırmaların İçerik Analizi ve Genel Değerlendirmesi

A. Maksudunov, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Determination of Best Military Cargo Aircraft with Multi-Criteria Decision-Making Techniques

F. Gurbuz, A. Göleç, E. Şenyiğit, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Girişimcilik Örneği Olarak Bankacılık Sektöründe Malmquist Yöntemiyle Kârlılık Temelinde Etkinlik Analizi: Kırgızistan Örneği

A. Yamaltdinova, F. Yıldız, A. Eleren, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Duygusal Zekânın Girişimcilik Üzerine Etkisi: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Üzerine Bir Analiz

Y. Ulker, M. Uluköy, R. Kılıç, S. Yumuşak, S. Azaklı, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Kırgızistan ve Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Konusuyla İlgili Tutum ve Davranışları

T. Ozdil, C. Yılmaz, A. Urdaletova, B. Tolun, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Hemşirelerin Örgütsel Güven Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Z. Bağcı, T. Akbaş, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Girişimcilik Faaliyetlerinin Uluslararası Karşılaştırması: Ampirik Kanıtlar

M. Erdogan, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Girişimcilik Eğilimi ile Mutluluk Algısı Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

G. Sadykova, A. Eleren, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Bayanlara Özel Spor Merkezinde Karşılaşılan Yeterli Kilo Verememe ve İncelememe Probleminin Deney Tasarımı ile Optimizasyonu

S. Taphasanoglu, K. Baynal, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Üretim Planlama ve Kontrolün Atölye Yükü ile Eşzamanlı Gerçekleştirilmesi

O. Ersoz, A. Türker, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies