» Volume : 06 | Issue : 02 | Year : 2017

Cover Page

 

Erzincan Değerler Eğitimi Projesinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

F. Aydoğdu, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri ile Bilime Olan İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

M. Senturk, H. Dündar, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Bişkek Türk İlk ve Orta Okulu Öğrencileri ve Öğretmenlerinin "Okul" Kavramı Algılarına İlişkin Metaforların İncelenmesi

M. Gok, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Üniversite Öğrencileri Hemşehrilik Tutum Ölçeği Kırgızca Formunun Psikometrik Özellikleri

M. Baba Öztürk, Y. Öksüz, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Fahreddin Er-Razî’nin Tefsir-i Kebir’inde Bir Ulumu’l Kur’an Bahsi Olarak Muhkem ve Müteşabih Âyetler

E. Bayram, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Asil-Vekil Arasındaki Kayırmacılığın Vekâlet Maliyetleri ile Ilişkisi

B. Ekinci, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Azerbaycan’da Bankacılık Sektörü Çalışanlarının Sahiplik Duygusu Analizine Yönelik Bir Çalışma

S. Ekber, M. Memmedova, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Meslek Mensuplarının Gözünden KOBİ’ler İçin Finansal Raporlama Standartları: Denizli İlinde Bir Uygulama

E. Yurekli, M. Gürol Durak, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Түркия жана Кыргызстандын салык системаларынын салыштырмалуу анализи

S. Atmaca, M. Bayrak, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Türkiye’de Vergi Müfettişleri Perspektifinden Vergi Denetiminde Sorunlar: İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’den Bulgular

I. Organ, F. Çavdar, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Meslek Yüksekokulları Halkla İlişkiler Programı Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı Alışkanlığı: Ordu Üniversitesi Örneğinde

C. Yavuz, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Sosyal Medyada Kültürel Sermaye Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması

M. Seyfi, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

A Structural Analysis of N. V. Gogol's ‘The Overcoat’

R. Yilmaz, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Yeni İletişim Teknolojilerinin Uzaktan Eğitime Entegrasyon Sürecinde Sanal Sınıf Ortamları: ATAUZEM Örneği

T. Elitas, Y. Devran, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Kırgızistan’da Göç ve Göçün Nedenleri Üzerine Değerlendirmeler

H. Beşirli, S. Geri, A. Ünal, E. Aksoy, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Religious and Political Authority in The Kingdom of Saudi Arabia: Challenges and Prospects

J. Mahoney, K. Alboaouh, (2017)

Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies