YAZIM KURALLARI

 1. Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.
 2. Özel bir yazı tipi (font) kullanılmış yazılarda, kullanılan yazı tipi de, yazıyla birlikte gönderilmelidir.
 3. Makale içerisindeki başlıkların her bir kelimesinin sadece ilk harfleri büyük yazılmalı, başka hiçbir biçimlendirmeye, yer verilmemelidir.
 4. İmlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumunun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.
 5. Makalelerde Türkçe ve İngilizce başlıkla, öz ve anahtar kelimeler bulunmalıdır. Metin içerisinde giriş, teorik temel bulgular ve sonuç kısmı bulunmalıdır.  (Ampirik çalışmalarda)
 6. Tablolarda başlık üst kısımda ve tablo başlığının harfleri büyük olmalıdır. Şekillerde ise, başlık şeklin altında yer almalıdır ve 12 puntoyla yazılmalıdır. 
 7. Makalelerde yapılan atıf sistemlerinde MLA veya APA sisteminden biri uygulanabilir. Kaynak gösterme metin içinde (Soyad, Yıl: s. No)  şeklinde olmalıdır. Her makalenin sonunda mutlaka kaynakça bulunmak zorundadır. Kaynakçada ise, (Soyad, A. (2015). Xxxx Xxxx Xxxx. Şehir: Yayınevi.) şeklinde olmalıdır. Kaynakça soyada göre alfabetik sıraya göre konmalıdır. Kaynakçada ilk harfler büyük olmadır.
 8. Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:
Kâğıt Boyutu    A4 Dikey
Üst Kenar Boşluk     2,5 cm
Alt Kenar Boşluk             2,5 cm
Sol Kenar Boşluk   2,5 cm
Sağ Kenar Boşluk    2,5 cm
Yazı Tipi             Times News Roman
Yazı Tipi Stili       Normal
Boyutu (normal metin) 12
Kaynakça  10 punto ve tek aralık
Boyutu (dipnot metni)  9
Satır Aralığı    1,5
Tablolar     10 punto ve tek aralık

 

Kaynakçada Yazım Kuralları:

 1. Kaynakçada aynı yazarın çok sayıda kaynağı varsa, kaynaklar eskiden yeni tarihe doğru sıralanarak yazılır. Aynı tarihli kaynaklarda harf ile sıralama yapılır. Örneğin: 2000a, 2000b.
 2. Dergilerin varsa DOİ numaraları yazılır.

  Örneğin:

  Anderson, A. K. (2005). Affective Influences on the Attentional Dynamics Supporting Awareness. Journal of Experimental Psychology: General, 154, 258-281. DOİ:10.1037/0096- 3445.134.2.258 Yoksa url numaraları yazılır. Örneğin: Fe:Feminist eleştiri dergisi url'si. http://cins.ankara.edu.tr/cansun.html
 3. Klasik eserlerin (Marx, Freud gibi) özgün tarihleri biliniyorsa kaynağın sonunda şu şekilde verilir: (Özgün eser 1846 tarihlidir)
 4. Aynı soyadlı yazarlardan, yayını daha eski tarihli olsa bile adının ilk harfi alfabetik olarak önce gelen kaynakçada önce belirtilir. Örneğin: Köker, E. (1998). Politikanın İletişimi İletişimin Politikası, Ankara: Vadi. Köker, L. (2007). Hukuk Reformları Sürecinde Türkiye'nin İnsan Hakları Sorunu. İnsan Hakları Haberciliği, (derl.) Sevda Alankuş, İstanbul: IPS Vakfı.

  Çok yazarlı kitap

  Abisel, N., Arslan, U.T., Behçetoğulları, P., Karadoğan, A., Öztürk, S.R. & Ulusay, N. (2005). Çok Tuhaf Çok Tanıdık. İstanbul: Metis.

  Editörlü kitap

  Özbek, M. (Ed.) (2005). Kamusal Alan. İstanbul: Hil. Editörlü kitapta bölüm Kejanlıoğlu, B. (2005). Medya Çalışmalarında Kamusal Alan Kavramı. Meral Özbek (Ed.), Kamusal Alan içinde (s. 689-713). İstanbul: Hil. Birden çok baskısı olan kitap Strunk, W. Jr. & White, E. B. (2000). The Elements of Style (4. Baskı). New York: Longman. Sadece elektronik basılı kitap O'Keefe, E. (n.d.). Egoism & the ensts in Western values. erişim http://www.onlineoriginals.com/showitem .asp litem I 135 Kitabın elektronik versiyonu Freud, S. (1953). The method of interpreting dreams: An analysis of a specimen dream. J. Strachey (Ed. & Trans.), The standart edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. 4, pp. 96-121). http://books.google.com/books (Özgün eser 1900 tarihlidir) Shotton, M. A (1989). Computer addiction? A study of computer dependency [DX Reader version]. Retrieved from http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide to healing, recovery, and growth [Adobe Digital Editions version]. doi: 10.1036/0071393722 Elektronik adresten yararlanılan kaynakta, kaynağın erişilebileceği URL verilir. http://www.bianet.org/bianet/toplum/119375-avatar-in-sozde-solculugu-uzerine Elektronik makaleler: varsa digitaj object identifier (DOI) numarası belirtilmelidir. Von Ledebur, S. C. (2007). Optimizing knowledge transfer by new employees in companies. Knowledge Management Research & Practice. Advance online publication. doi: 1 0.1 057/palgrave.kmrp.8500141

   

  TERMS AND CONDITIONS

  1. Details such as page number, headers and footers must not be included in the text.
  2. If a special font is used in the text, the font used must be submitted together with the writing.
  3. Only the first letters of each word in the titles of the article must be written in capital letters, no other formatting should be included.
  4. In terms of spelling and punctuation, articles must be based on the rules of Turkish Language Association Spelling Guide, except when the article or the topic requires a different form.
  5. Articles must include Turkish and English header, abstract and keywords. In the text there must be an entry part, theoretical basis for the findings and a conclusion part (in empirical studies).
  6. The title of a table must be on its top and the titles must be in capital letters. In the figures, the title must be placed below the figure and must be written in 12 font size.
  7. Either MLA or APA citation system can be used in the references part of the article. Citation must be maintained within the text (Last Name, Year: p. No.). At the end of each article there must be references necessarily. In the references, the style must be as follows (Surname, A. (2015). Xxxx Xxxx Xxxx. City: Publisher.). References must be in the alphabetical order based on surnames. The first letters must be in capital letters in the references.
  8. Manuscripts must be written in Microsoft Word and the number of pages must be organized as follows:
  Paper Size A4 Vertical
  Top Margin 2.5 cm
  Bottom Margin 2.5 cm
  Left Margin 2.5 cm
  Right Margin 2.5 cm
  Font Times New Roman
  Font Style
  Normal
  Size (normal text)
  12
  References
  10 points and single spacing
  Size (footnote text)
  9
  Line Spacing
  1.5
  Table 10 points and single spacing

   

>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies