MANAS SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

MANAS JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

ISSN: 1624-7215

Sahibi / Owner
Prof. Dr. Sebahattin BALCI
KTMÜ Rektörü
Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAEV
KTMÜ Rektör Vekili

Editör / Editor
Prof. Dr. Celaleddin SERİNKAN

Alan Editörleri/ Field Editors:
Doç. Dr. Barış ERDEM
Doç. Dr. Hakan DÜNDAR
Doç. Dr. Muhittin Düzenli
Doç. Dr. Mustafa BIYIKLI
Yrd. Doç. Dr. Seyil NAJİMUDİNOVA

Yayın Kurulu / Editorial Board:
Prof. Dr. Celaleddin SERİNKAN
Prof. Dr. Hakan ÇETİNTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Erdoğan AKMAN
Yrd. Doç. Dr. Cengiz BUYAR
Yrd. Doç. Dr. Cunus GANİEV

Düzelti / Review Board:
Türkçe: Kerim TUZCU, Bilal BAĞLAN, Ebru NERGİZ
Kırgızca: Rayhan TAŞTEMİROVA, Saatkan NARKULOVA
İngilizce: İrfan ARIK
Rusça: Svetlana PARMANASOVA

Teknik Destek / Technical Assistant:
Jumagul Nurakun KYZY
Baktıgül ERMATOVA
Şuhrat DAULYATOV

Bilim Danışma Kurulu / Editorial Advisory Board
Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU - Ankara University / Turkey
Prof. Dr. Atılhan NAKTİYOK - Atatürk University / Turkey
Prof. Dr. Ayşe İRMİŞ - Pamukkale University / Turkey
Prof. Dr. Aziz KUTLAR - Sakarya University / Turkey
Prof. Dr. Bayram KAYA - Kyrgyzstan-Turkey Manas University / Kyrgyzstan
Prof. Dr. Bulat KUMEKOV - Kazakistan İlimler Akademisi / Kazakhstan
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ - Atatürk University / Turkey
Prof. Dr. Cengiz TORAMAN - Gaziantep University / Turkey
Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT - Balıkesir University / Turkey
Prof. Dr. Cusup PİRİMBAYEV - Kyrgyzstan-Turkey Manas University / Kyrgyzstan
Prof. Dr. Engin YILDIRIM - T.C. Anayasa Mahkemesi / Turkey
Prof. Dr. Ercan SIRAKAYA - University of South Carolina / USA
Prof. Dr. Feyzullah EROĞLU - Pamukkle University / Turkey
Prof. Dr. Hüseyin Avni EGELİ - Dokuz Eylül University / Turkey
Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK - Sakarya University / Turkey
Prof. Dr. İsmail KIZILIRMAK - İstanbul University / Turkey
Prof. Dr. Kubat TABALDİYEV - Kırgızistan İlimler Aka. / Kyrgyzstan
Prof. Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN - Gazi University / Turkey
Prof. Dr. Layli UKUBAYEVA - Kyrgyzstan-Turkey Manas University / Kyrgyzstan
Prof. Dr. Levent ALTINAY - Oxford Brookes University / UK
Prof. Dr. Mahmut KARTAL - Bartın University / Turkey
Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN - Osman Gazi University / Turkey
Prof. Dr. Muammer YAYLALI - Erzurum Teknik University / Turkey
Prof. Dr. Muzaffer UYSAL - Virginia Polytechnic Institute / USA
Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT - Gazi University / Turkey
Prof. Dr. Necati DEMİR - Gazi University / Turkey
Prof. Dr. Nurbübü ASİPOVA - Kyrgyzstan-Turkey Manas University / Kyrgyzstan
Prof. Dr. Orhan BATMAN - Sakarya University / Turkey
Prof. Dr. Recai COŞKUN - Sakarya University / Turkey
Prof. Dr. Remzi ATAOĞLU - Kyrgyzstan-Turkey Manas University / Kyrgyzstan
Prof. Dr. Selçuk EMSEN - Atatürk University / Turkey
Prof. Dr. Turar KOCHİEV - Kyrgyzstan-Turkey Manas University / Kyrgyzstan
Prof. Dr. Vahit TÜRK - Sakarya University / Turkey
Prof. Dr. Yüksel EKİNCİ - Oxford Brookes University / UK
Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK - Gazi University / Turkey
Prof. Dr. Ali ABISHEV - Kazakh Economics University / Kazakhstan
Prof. Dr. Alisher RASULEV - Institute of Economics / Uzbekistan
Prof. Dr. Gani KALIEV - Academy of Agricultural Sciences / Kazakhstan
Prof. Dr. Joginder SINGH - Centre For Agricultural Reseach / India
Prof. Dr. Jusup PIRIMBAEV - Kyrgyzstan-Turkey Manas University / Kyrgyzstan
Prof. Dr. K.Makhmad UMAROV - Institute of Economics / Tajikistan
Prof. Dr. Mehmet BALCILAR - Eastern Mediterranean University / Cyprus
Prof. Dr. Nuriddin KAYUMOV - Tajikistan Academy Of Sciences / Tajikistan
Prof. Dr. Ömer Selçuk EMSEN - Atatürk University / Turkey
Prof. Dr. Orazaly SABDEN - Institute of Economics / Kazakhstan
Prof. Dr. Rahman ALSHANOV - Turan University / Kazakistan
Prof. Dr. Rıdvan KARLUK - Anadolu University / Turkey
Prof. Dr. Selahattin SARI - Beykent University / Turkey
Prof. Dr. Tatiana PYSHKINA - Academy of Economic Studies of Moldova / Moldova
Prof. Dr. Tohtar ESİRKEPOV - Turan University / Kazakistan
Prof. Dr. Turar KOYCHUEV - Kyrgyzstan-Turkey Manas University / Kyrgyzstan
Prof. Dr. Fevzi OKUMUŞ - University of Central Florida

 

>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies