Cilt 5, Sayı 9 (2004)

İçindekiler

...

KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA (1928-2003) (TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER) Full Text
Fahri Solak
ULUSLARARASI REKLAMDA TÜKETİCİ DAVRANIŞINI ETKİLEYEN BİR FAKTÖR OLARAK KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN ÖNEMİ Full Text
Müge Elden

Edebiyat

“МАНАС” ЭПОСУНУН ОРХОН-ЕНИСЕЙ ЖАЗУУЛАРЫНА ЧЕЙИНКИ БАЙЫРКЫ ТАРЫХЫЙ БУЛАКТАР МЕНЕН ҮНДӨШТҮГҮ Full Text
Толкун Назаркул кызы

Arkeoloji

АРХИТЕКТУРНО-ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КУРГАННЫХ СООРУЖЕНИЙ КОЧЕВОГО МИРА Full Text
А. Насирдинова
ЖЕЛЕЗНЫЙ ШЛЕМ КЫРГЫЗСКОГО ВОИНА ЭПОХИ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ИЗ АК-КЕЛЯ Full Text
Ю. Худяков, К. Табалдиев, О. Солтобаев

Dil

AD DURUM ÇEKİMLERİNİN KIRGIZCA-TÜRKÇE TİPLERİ Full Text
Taşbolot Sadıkov

Tarih

MEDRESELER VE OSMANLI MERKEZÎ YÖNETİMİ Full Text
Fahri Unan
DULKADİRLİ EYALETİNE AİT BİR KANUNNAME SÜRETİ (1533-1546) Full Text
Alaaddin Aköz, İbrahim Solak
XVII. YÜZYILIN ORTALARINDA AYINTAB (GAZİANTEP) Full Text
Ruhi Özcan

Eğitim Bilimleri

ACADEMIC CHARACTERISTICS OF TEACHER POOL BETWEEN 1982 AND 2002 IN TURKEY Full Text
Yüksel Özden
TEACHING VOCABULARY FOR ACTIVE USE Full Text
İrfan Tosuncuoğlu

Makro İktisat

PAZARLAMADA YENİ AÇILIM: BİREBİR PAZARLAMA VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Full Text
Ahmet Buğra Hamşioğlu
GEÇİŞ ÜLKELERİNDE YOLSUZLUK VE KAYITDIŞI EKONOMİ: KIRGIZİSTAN BAVUL TİCARETİ ÖRNEĞİ Full Text
Harun Bal
ENERJİNİN JEOPOLİTİĞİ: DÜNYA ÜZERİNDEKİ JEO-EKONOMİK MÜCADELE Full Text
Ertuğrul Kızılkaya, Cem Engin