Cilt 5, Sayı 10 (2004)

İçindekiler

...

İLETİŞİMSEL BİR GÖSTERGE OLARAK OKLAR YA DA OKLARIN İLETİŞİMSEL DEĞERİ Full Text
Mete Çamdereli
DOĞRU PAZARLARA DOĞRU REKLAM STRATEJİLERİ Full Text
F.Belma Güneri Fırlar

Arkeoloji

КЛАД СЕРЕБРЯНЫХ БРАСЛЕТОВ ИЗ ОКРАИНЫ Г. ОШ Full Text
К. Ж. Малтаев
БАРТОЛЬД В.В. О ПАМЯТНИКАХ АРХЕОЛОГИИ КОЧЕВОГО И ОСЕДЛОВОГО НАСЕЛЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА Full Text
В. В. Москалев

Dil

ALTAY DİLİ Full Text
N. Baskakov, (Rusça'dan Çeviren: F. Öztürk)
КЫРГЫЗ ЖАНА ТҮРК ТИЛДЕРИНДЕ ТУУРАНДЫ СӨЗДӨР ЖӨНҮНДӨ Full Text
Левент Доюран
TÜRKİYE TÜRKÇESİ İLE KIRGIZ TÜRKÇESİNDEKİ CÜMLELERİN ÇEŞİTLERİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR DENEME Full Text
Nergis Biray
İKİLEMELERİN YAPISINDAKİ ÇİNCE VE SANSKRİTÇE ELEMENTLER (ESKİ TÜRKÇE SÖZLÜK VE KIRGIZ DİLİ MATERYALLERİNDE) Full Text
S. K. Karataeva, (Kırgızca'dan çeviren: Baktıgül Ermatova)

Tarih

MEMLÛK KAYNAKLARINA GÖRE MISIR’IN HUDUDLARI Full Text
Altan Çetin
XIX. YÜZYIL BAŞLARINDA RUSYA’NIN GÜNEY KAFKASYA POLİTİKASI (1800’LERİN BAŞINDAN 1828 TÜRKMENÇAY ANTLAŞMASINA KADAR) Full Text
Zekeriya Türkmen
YENİ DÜNYA DÜZENİ BAĞLAMINDA ULUSLARARASI SİSTEM, NATO’NUN ROLÜ VE TÜRKİYE’NİN STRATEJİK KONUMU Full Text
Naci Doğan
ШАРАФ АД-ДИН АЛИ ЙЕЗДИНИН “ЗАФАР-НАМЕ” ЧЫГАРМАСЫНДА ЭМИР ТИМУР КӨРӨГӨНДҮН ЧЫГЫШ ӨЛКӨЛӨРҮ МЕНЕН ДИПЛОМАТИЯЛЫК МАМИЛЕСИ Full Text
А. Кылычев

Eğitim Bilimleri

DEVELOPING MATERIALS FOR EDUCATIONAL TECHNOLOGY BASED ON MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY Full Text
M. Bahaddin Acat
TÜRKİYE’DE İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ Full Text
Ayten Genç
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ БРИТАНСКИХ ГАЗЕТ Full Text
Ирфан Тосунжуоглу
TÜRKİYE'DE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Full Text
Elif Üstün, Semra Erkan, Berrin Akman

Makro İktisat

ULUSLARARASI TİCARET VE GEÇİŞ EKONOMİLERİ: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ Full Text
Harun Bal
YÖNETİMDE DOĞU PARADİGMASI Full Text
Ramazan Erdem, İbrahim Kocabaş
GLOBALLEŞME İNDEKSİYLE TÜRKİYE’NİN REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMESİ: AB ÜLKELERİYLE BİR KARŞILAŞTIRMA, 1970-2001 Full Text
Orhan Çoban, Serap Çoban