Манас Университети "Коомдук илимдер" журналы

Түркология боюнча атайын сан
Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Türkoloji Özel Sayı

 

ISSN: 1694-5093
2004, № 11-II
 
 
 
Künye
 
Yayın Amaçları

Yayın Kurulu


Prof.Dr. Ali BİRİNCİ
Prof.Dr. Salican CİGİTOV
Prof.Dr. Turar KOYÇİYEV
Prof.Dr. Mehmet ŞİŞMAN
Prof.Dr. Şerif Alpay ATAOL
Doç.Dr. Üçler BULDUK
Yard.Doç.Dr. Mehmet BALCILAR

 

İÇİNDEKİLER


 

 

P.M. Melioransky ve Sovyet Türkolojisi
A.N. KONONOV
(Çevirenler: Rahat ABDİYEVA, Gülay OSMONOVA)

 

İlya Pavloviç Petruşevskiy
B.V. LUNİN
(Çeviren: Cengiz BUYAR)

 

V.R. Rozen ve Rus Şarkiyatçılığı
V.V. BARTOLD
(Çeviren: Cengiz BUYAR)

 

Orta Çağ Türk Mezarlarının Araştırmacısı-A.N. Samoyloviç
E.İ. FAZILOV
(Çeviren: Venera TURATBEK KIZI)

 

Bir gramer âlimi A.N. Samoyloviç
A.N. KONONOV
(Çeviren: Venera TURATBEK KIZI)

 

A.N. Samoyloviç ve Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Leksikolojisi
K.M. MUSAEV
(Çeviren: Irıskül TURSUNOVA)

 

A.N. Samoyloviç ve Türk Dillerinin Sınıflandırılması
D.M. NASİLOV
(Çeviren: Altınay ÇOLPONBAYEVA)

 

V.A. Gordlevskiy’e Yazdığı Mektuplarında A.N. Samoyloviç
N.A. BASKAKOV
(Çeviren: Irıskül TURSUNOVA)

 

Edvard Vladimirovich Sevortyan Hakkında Söz
A.N. KONONOV
(Çeviren: Mirzat RAKIMBEK UULU)

 

Sergey Markoviç Şapşal (Doğumunun 100. yılına ithaf olunur)
N.A. BASKAKOV, M.S. TİNFOVİÇ
(Çeviren: Rahat ABDİYEVA)

 

Aleksandr Mihayloviç Şçerbak
(Çeviren: Mustafa KAYIHAN)

 

Türkiye Tarihçisi V.D. Smirnov (Doğumunun 125. yılı anısına)
A.S. TVERİTİNOVA
(Çeviren: Doğan GÜRPINAR)

 

Edhyam Rahimoviç Tenişev (60. Doğum Yıldönümü Münasebetiyle)
B.A. SEREBRENNİKOV, A.A. ÇEÇENOV
(Çeviren: Faruk ÖZTÜRK)

 

İvan İvanoviç Umnyakov
B.V. LUNİN
(Çeviren: Cengiz BUYAR)

 

Sovyetler Birliği’nde Türkoloji Çalışmaları
Doç.Dr. Türkkaya ATAÖV

Gürcistan’da Türkolojinin Gelişmesi
S.S. CİKİYA
(Çeviren: Rahat ABDİYEVA)

 

İsveç’te Türkoloji Araştırmaları
Gunnar JARRİNG
(Çeviren: Güljanat ERCİLASUN)

 

50 Yıllık Sürede (1917-1967), Leningrad’da Türkkiyenin Tarih, Kültür ve Ekonomisinin Araştırılması
A.D. JELTYAKOV
(Çeviren İbrahim ŞAHİN)

 

Sscb İlimler Akademisinde Türk Halkları Tarihi Araştırmalarına Dair
S.G. KLYAŞTORNIY, V.A. ROMODİN
(Çevirenler: Kemal GÖZ, Aziza DCEKŞENOVA, Gülmira RISKULOVA)

 

Sovyetler Birliği’nde Kâşgarlı Mahmut’un Divanını Konu Alan Araştırmalar
A.N. KONONOV


 

Sscb’deki Türk Filolojisi (1917-1967)
A.N. KONONOV
(Çeviren: Öğr. Gör. Ayhan ÇELİKBAY)

 

Sscb’de Türkoloji Çalışmaları
A.M. SÇERBAK

Sovyet Rusya’da Savaştan Sonra Türkoloji Çalışmaları
Talât TEKİN

Türkoloji’nin Gelişiminde Kazan Üniversitesinin Rolü
M.Z. ZAKİEV, D.G. TUMAŞEVA
(Çevirenler: Kemal GÖZ, Gülmira RISKULOVA)

 

Türkoloji’nin Meseleleri ve Şarkiyat Tarihi (S.E. Malov’un 180. Doğum Günü Münasebetiyle)
E.İ. UBRYATOVA
(Çeviren: Venera TURATBEK KIZI)

 

library@manas.edu.kg