Cilt 6, Sayı 11 (2004)

İçindekiler

...

AKADEMİSYEN V.V. BARTOLD Full Text
İ. Petruşevkiy, (çeviren: Cengiz Buyar)
SOVYETLER BİRLİĞİ TÜRKOLOJİSİ NİKOLAY ALEKSANDROVİÇ BASKAKOV (DOĞUMUNDAN SEKSENİNCİ YILDÖNÜMÜNE) Full Text
Y. A. Potseliyevskiy, E. R. Tenişev, (çeviren: Faruk Öztürk)
BÜYÜK TÜRKOLOG N.A. BASKAKOV Full Text
A. A. Yuldaşev, E. D. Deyenov, (çeviren: Venera Turatbek kızı, Ceenbek Şakeyev)
İGOR ALEKSEEVIÇ BATMANOV Full Text
Bir Grup Arkadaşı, (çeviren: Rahat Macitova)
VİKTOR YAKOVLEVİÇ BUTANAYEV Full Text
Çeviren: Venera Turatbek kızı
TARİHİMİZЕ YОL GÖSTЕRЕN ADAM: ZİYA BÜNYADОV Full Text
Hüsameddin Memmedov
GAMİD MAMEDTAGI OĞLU ARASLI Full Text
A. Mirahmedov, (çeviren: Rahat Macitova)
VLADİMİR ALEKSANDROVİÇ GORDLEVSKİY Full Text
Y. E. Bertels, (çeviren: Mürsel Çakmak)
V.A. GORDLEVSKİY’IN HAYATI VE FAALİYETLERİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ TARİHLER Full Text
A. P. Baziyants, (çeviren: Abdüssamet Kılınç)
YU.S. HUDYAKOV’UN HAYAT HİKAYESİ VE İLMÎ ÇALIŞMALARININ LİSTESİ Full Text
Çevirenler: Abdüssamet Kılınç, Altınay Çolponbaeva, Irıskül Tursunova
ORTA ASYA TARİHÇİSİ PAVEL PETROVİÇ İVANOV Full Text
A. Yu. Yakubovskiy, (çeviren: İlmira Ragibova)
KAZAN ÜNİVERSİTESİNİN PROFESÖRÜ NİKOLAY FEDOROVİÇ KATANOV’UN TÜRKOLOJİ ÇALIŞMALARI Full Text
G. İ. İşakov, (çeviren: Venera Turatbek kızı)
K.F. KATANOV’UN HAYATI VE İLMÎ ÇALIŞMALARINA DAİR Full Text
S. N. İvanov, (çevirenler: Altınay Çolponbaeva, Abdüssamet Kılınç)
S.G. KLYAŞTORNIY’IN HAYATI VE İLMÎ ÇALIŞMALARINA DAİR (1951-2003) Full Text
Yayına hazırlayan: İlmira Ragibova
AKADEMİSYEN A.N. KONONOV SOVYET TÜRKOLOJİSİNİN VE ŞARKİYATININ TARİHÇİSİ Full Text
B. V. Lunin, (çeviren: Canıl Mırza Bapaeva)
A.N. KONONOV’UN İLMÎ ÇALIŞMALARI VE ÖĞRETMENLİK FALİYETLERİ ÜZERİNE Full Text
S. N. İvanov, (çeviren: Mirzat Rakımbek uulu)
ANDREY NİKOLAYEVİÇ KONONOV’UN İLİM YOLU Full Text
S. N. İvanov, (çevirenler: Kemal Göz, Güzmira Rıskulova, Aziza Cekşenova)
A.N. KONONOV – İLİM ADAMININ TUTTUĞU YOL Full Text
S. N. İvanov, (çeviren: Kalıbek Toktomuratov)
S.E. MALOV’UN HAYATI VE BİLİMSEL ÇALIŞMALARI HAKKINDA Full Text
İ. V. Kormuşin, (çeviren: Asel Tacibaeva)
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLLERİNİN ARAŞTIRMACISI S.E. MALOV Full Text
E. R. Tenişev, (çeviren: Asel Tacibaeva)
S.E. MALOV’UN ETNOGRAFYA ARAŞTIRMALARI Full Text
S. M. Abramzon, (çeviren: Bahtiyar Abdıldaev)
S.E. MALOV’UN ÇALIŞMALARININ VE ONUN HAKKINDAKİ LİTERATÜRLERİN KRONOLOJİK LİSTESİ Full Text
L. Y. Medvedeva, (çeviren: Cıldızbek Coldoşbek uulu)
SERGEY EFİMOVIÇ MALOV’UN İLMÎ VE İÇTİMAÎ FAALİYETLERİ Full Text
E. İ. Ubryatova, (çeviren: Bahtiyar Abdıldaev)