Cilt 6, Sayı 12 (2004)

İçindekiler

...

DİJİTAL VİDEO YAYINCILIĞINDAKİ GELİŞMELER: BİLGİSAYAR İLE TELEVİZYON TEKNOLOJİLERİNİN BİRLEŞMESİ Full Text
Serhat Baştan
TÜRK SİNEMASINDA SUSKUN KADIN İMGESİ Full Text
Dilek İmançer
YENİ İŞ MODELİ ÖNERMESİ KOLLEKTİF TİCARET (C-COMMERCE): AZERBAYCAN İŞLETME YÖNETİCİLERİN BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ VE FIRSATLARIN ARAŞTIRILMASI Full Text
Nurhan Papatya, Gürcan Papatya
BİR HALKLA İLIŞKİLER HEDEF KİTLESİ; HALKIN TAMAMI VEYA BÜYÜK BİR KISMI OLARAK KAMU; KAVRAMSAL ÇERÇEVE Full Text
Aylin Pira

Edebiyat

MANAS DESTANI KALBİMİN AĞRISIDIR (MANAS DESTANI’NIN ÜÇ CİLTLİK YAYINININ SON SÖZÜ) Full Text
Mar Bayciev, (Türkçe'ye çeviren: Doğan Gürpınar)

Arkeoloji

ИССЛЕДОВАНИЕ, УЧЕТ И ОХРАНА ДРЕВНОСТЕЙ КЫРГЫЗСТАНА В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ (ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ) Full Text
В.А. Кольченко

Dil

КЫРГЫЗ ТИЛИН ЭКИНЧИ ТИЛ КАТАРЫ ҮЙРӨТҮҮДӨ ГРАММАТИКАЛЫК МАТЕРИАЛДЫ БЕРҮҮ МАСЕЛЕСИ ТУУРАЛУУ Full Text
Кутманбек Биялиев
ТРАКТОВКА ГРАММАТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В ТУРЕЦКОЙ ЛИНГВИСТИКЕ Full Text
Замира Дербишева, Бурул Сагынбаева
КЫРГЫЗ ЭЛИНИН ТУУГАН-ТУУШКАНДЫК МАМИЛЕГЕ БАЙЛАНЫШТУУ ТЕРМИНОЛОГИЯЛЫК ЛЕКСИКАСЫ / KIRGIZ HALKININ AKRABALIKLA İLGİLİ TERİMLERİ / ТЕРМИНЫ, ОТРАЖАЮЩИЕ РОДСТВЕ Full Text
Э.Т. Төлөкова, Ш.Х. Насиров

Tarih

MERKEZİ ÇİN’DE KURULAN HUN DEVLETLERİ: I İLK CHAO (HAN) DEVLETİ (m.s. 304-m.s.329) Full Text
Tilla Deniz Baykuzu
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ХАНЬСКОЙ ИМПЕРИИ В ЗАПАДНОМ КРАЕ В КОНЦЕ II в. до н.э.- I в. до н.э. Full Text
Т.Д. Жуманалиев
ХIV-ХV КЫЛЫМДАРДАГЫ ТЕҢИР-ТОО ТАРЫХНААМАСЫНАН Full Text
А. Кылычев
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КЫРГЫЗОВ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1855-1917 гг.) Full Text
Д.Б. Сапаралиев
YUNAN İHTİLALI VE II MAHMUD’UN POLİTİKALARI Full Text
Mehmet Seyitdanlıoğlu

Eğitim Bilimleri

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN MOTİVASYON DÜZEYLERİ Full Text
M. Bahaddin Acat, Kürşat Yenilmez
ÖĞRETMENLERİN BİLGISAYARA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Full Text
Serdar Erkan
THE EVALUATION OF THE SMALL STEPS IN EARLY EDUCATION PROGRAM Full Text
Nilüfer Özabacı, Hatice Ergin

Hukuk

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ В АУЛАХ И СЕЛАХ КАЗАХСТАНА: СУЩНОСТЬ И УРОКИ (40 – 80 гг. ХХ века) Full Text
К.А. Аликулов

Makro İktisat

GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE EKONOMİK BÜYÜME VE DIŞ FİNANSMAN Full Text
Harun Bal
TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY GROWTH IN THE TURKISH REGIONAL MANUFACTURING INDUSTRIES Full Text
Metin Karadağ